سال 1399

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال 1399

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 سنجش اقتصاد دیجیتال (سال ۱۳۹۶) محمد غلامی اطلاعات بیشتر
2 یادگیری آماری و کاربردهای آن در آمار رسمی زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
3 شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران محمدشیری اطلاعات بیشتر
4 استفاده از داده‌های آزاد در تولید آمار رسمی مطالعه موردی (آمارهای شاخص قیمت) رضا هادی‌زاده اطلاعات بیشتر
5 سازمان ملی آماری در نظام آماری مدرن، ساختارها، ویژگی‌ها و راهکارهای عملیاتی در ایران اشکان شباک اطلاعات بیشتر
6 الگوی زندگی مادران و ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارها روشنک علی‌اکبری صبا اطلاعات بیشتر
7 مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران و تهیه‌ساز و کارهای مناسب برای آن اشکان شباک اطلاعات بیشتر
8 مطالعه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان ایران محمد شیری اطلاعات بیشتر
9 تحولات باروری در ایران از سال ۱۳۷۱-۱۳۹۵ محمد جلال ‌عباسی شوازی اطلاعات بیشتر
10 تحلیل آماری تاثیر همه‌گیری کرونا برکسب و کارهای ایرانی براساس آمارگیری پیمایشی مبتنی بر وب اشکان شباک اطلاعات بیشتر
11 شناسایی شاخص‌های رصد جهش تولید در بخش‌های عمده اقتصاد ایران سیدمهدی حسینی‌نژاد اطلاعات بیشتر
12 تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران اشکان شباک اطلاعات بیشتر
13 حساب تولید استان زنجان به قیمت ثابت برای سال های 1390-1395 محمدصادق علی پور اطلاعات بیشتر
14 بازنگری روش گردآوری داده‌ها در آمارگیری هزینه و درآمد خانوار لیدا کلهری ندرآبادی اطلاعات بیشتر
15 حساب های ملی آموزش سال 1396 ایوب فرامرزی اطلاعات بیشتر
16 تاثیر بیماری کرونا بر شیوه اجرای آمارگیری ها مرکز آمار ایران و راه کارهای پیشنهادی برای مواجهه با آن لیدا کلهری ندرآبادی اطلاعات بیشتر
17 بررسی شناورسازی ساعات کاری ادارات در شهر تهران در شرایط همه گیری ویروس کرونا بر اساس روش های آماری مدل مبنا با استفاده از داده های باز و وب کاری اشکان شباک اطلاعات بیشتر
18 به کارگیری پاراداده در آمارگیری نیروی کار ایران لیدا کلهری ندرآبادی اطلاعات بیشتر
19 روش های تهیه حساب های منطقه ای"اداره آمار اتحادیه اروپا 2013" پژوهشکده آمار اطلاعات بیشتر
20 تعدیل نوسانات فصلی از داده‌های شاخص قیمت منتخب نادر حکیمی‌پور اطلاعات بیشتر
21 طراحی مطالعات طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
22 تحلیل روند وضعیت تغذیه‌ی کودکان در ایران: نتایج پیمایش‌های ملی سلامت و تغذیه در سه دهه گذشته دل‌آرام قدسی اطلاعات بیشتر
23 تهیه حساب موجودی سرمایه ثابت و مصرف سرمایه ثابت (قیمت جاری و ثابت) کشور ایران از سال 1353 تا سال 1395 برای بخش‌های عمده اقتصادی زینب رضایی اطلاعات بیشتر
24 تدوین نظام تبادل داده در کشور در راستای حکمرانی داده با تاکید بر نقش نظام آماری سیدامیر اصغری اطلاعات بیشتر
25 شناسایی شاخص‌های اندازه‌گیری وضعیت کودکان در ایران و ارایه بهترین روش‌های فنی تولید داده‌های طولی مرتبط (تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب با تاکید بر ظرفیت‌سازی) اشکان شباک اطلاعات بیشتر
26 بررسی وضعیت عدالت در بهره‌مندی از خدمات سلامت در کودکان در طی سال‌های 1394و1393 ایوب فرامرزی اطلاعات بیشتر
27 بررسی وضعیت کار کودکان در ایران محمدصادق علیپور اطلاعات بیشتر
28 کودکان ایرانی از نگاه آمار سعید عباسی اطلاعات بیشتر
29 استفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری مهدی نقی‌خانی اطلاعات بیشتر
30 بررسی روند هزینه‌های سلامت در خانوارهای دارای کودک و نوجوان در مقایسه با سایر خانوارها (1390 الی 1396) ژاله عبدی، الهام احمدنژاد اطلاعات بیشتر
31 شناسایی شاخص‌ها و شکاف اطلاعاتی مرتبط با کودکان در اهداف توسعه پایدار سیدمهدی حسینی‌نژاد اطلاعات بیشتر
32 وضعیت بهداشتی، سلامتی و اجتماعی کودکان بر اساس داده‌‌های آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت 1394 روشنک علی اکبری صبا اطلاعات بیشتر
33 تحلیل آماری داده‌های طول مدت بیکاری رندشده ایران مریم میرزایی اطلاعات بیشتر
34 شاخص قیمت املاک مسکونی (روش محاسبه هدانیک) حجت اکبریان اطلاعات بیشتر
35 شناسایی و تعیین خلاها و شاخص های آمارهای فرهنگی زهره چیت ساز اطلاعات بیشتر
طراحی سایت