اخبار مهم :

آخرین اخبار

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی «کاربرد Excel در مدیریت داده‌ها» را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی «کاربرد Excel در مدیریت داده‌ها»...

دوره‌ی آموزشی "کاربرد Excel در مدیریت داده‌ها" مدرس: نصرت‌اله حقگو (رییس گروه نظارت بر تهیه حساب‌...

پژوهشکده آمار سخنرانی با موضوع «نقش تجارت آب مجازی در بحران آبی کشور (با استفاده از جدول داده_ستانده)» را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار سخنرانی با موضوع «نقش تجارت آب مجازی در بحران ...

موضوع سخنرانی "نقش تجارت آب مجازی در بحران آبی کشور (با استفاده از جدول داده_ستانده)" سخنران: دکت...

دوره‌ی آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Eviews در تحلیل سری‌های زمانی به صورت مجازی توسط پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد
 
دوره‌ی آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Eviews در تحلیل سری‌های زم...

کارگاه آموزشی «آشنایی با نرم‌افزار Eviews در تحلیل سری‌های زمانی» در تاریخ 2 تا 4 بهمن 1401 توسط د...

جلسه‌ی مشترک معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز امار ایران و پژوهشکده‌ی آمار
 
جلسه‌ی مشترک معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز امار ا...

جلسه‌ی مشترک معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار به دعوت این معاونت در سالن ...

آخرین دستاوردهای علمی

طراحی سایت