اخبار مهم :

آخرین اخبار

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"تهیه گزارش‌های آماری و دیدارسازی با نرم‌افزار Tableau" را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"تهیه گزارش‌های آماری و دیدارسازی...

دوره‌ی آموزشی "تهیه گزارش‌های آماری و دیدارسازی با نرم‌افزار Tableau" سخنران: ● نصرت‌اله حق‌گو...

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آمارگیری تلفنی در طرح‌های خانواری، روش‌ها و کاربردها" را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آمارگیری تلفنی در طرح‌های خانوار...

دوره‌ی آموزشی "آمارگیری تلفنی در طرح‌های خانواری، روش‌ها و کاربردها" سخنرانان: ● دکتر علی حاتم...

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آشنایی با علم داده و کاربرد آن در آمار رسمی" را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آشنایی با علم داده و کاربرد آن د...

دوره‌ی آموزشی "آشنایی با علم داده و کاربرد آن در آمار رسمی" مدرس: دکتر عباس مرادی (عضو هیئت علمی ...

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آشنایی با اقتصاد ایران" را برگزار می‌کند
 
پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی"آشنایی با اقتصاد ایران" را برگزا...

دوره‌ی آموزشی "آشنایی با اقتصاد ایران" مدرس: دکتر صادق علی‌پور (بازنشسته هیئت علمی پژوهشکده آمار)...

آخرین دستاوردهای علمی

طراحی سایت