طرح‌های فنی و روش‌های آماری

طرح‌های فنی و روش‌های آماری

اهم وظایف گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری

  • اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف بررسی و ارائه روش‌های علمی ممکن برای کاهش خطاهای نمونه‌گیری و غیر‌نمونه‌گیری در آمارگیری‌ها و به‌طور کلی ارائه‌ی راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری طرح‌های آماری
  • مطالعه و بررسی روش‌های نوین آماری
  • ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کشور در زمینه‌ی طرح‌های آماری
  • انجام مشاوره‌های علمی و تبادل تجربه با واحدهای دانشگاهی، مراکز پژوهشی، انجمن‌ها و شخصیت‌های علمی
  • طراحی طرح برای تولید آمارهای جدید مورد نیاز نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی
  • تحلیل آمارهای تولید شده به‌منظور معرفی راه‌های استفاده‌ی بهینه از آن
  • بررسی روش‌های ارتقای فرهنگ و دانش آماری در جامعه
لیدا کلهری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری

لیدا کلهریمدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری


دکترای آمار

داخلی: 206

kalhori@srtc.ac.ir

روشنک علی‌اکبری صبا

روشنک علی‌اکبری صبامعاون پژوهشی

روشنک علی‌اکبری صبامعاون پژوهشی


دکترای آمار

داخلی: 201-202

r_saba@srtc.ac.ir

طراحی سایت