طرح های پژوهشی سال جاری

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/طرح های پژوهشی سال جاری

طرح های پژوهشی سال جاری

ردیف عنوان طرح پژوهشی مجری وضعیت اجرا تاریخ پایان مشاهده جزئیات
1 اقتصاد دیجیتال (دو جلدی) محمد غلامی پایان یافته تیر 1400 اطلاعات بیشتر
2 تاثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید-19 روشنک علی اکبری صبا پایان یافته خرداد 1400 اطلاعات بیشتر
3 حساب تولید شهرستان قشم ایوب فرامرزی پایان یافته شهریور 1400 اطلاعات بیشتر
طراحی سایت