سال‌ 1395

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1395

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 طراح و اجرای آمارگیری بهره‌مندی خانوارها از خدمات سلامت در سال ۱۳۹۴ روشنک علی‌اکبری صبا اطلاعات بیشتر
2 رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه‌ی آمارگیری‌ها با تاکید بر امکان گردآوری پارادیتا لیدا کلهری ندرآبادی اطلاعات بیشتر
3 مطالعه‌ پایه‌ی چارچوب همکاری‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) محمدحسین نجاتیان اطلاعات بیشتر
4 تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران اطلاعات بیشتر
5 پیش‌بینی تورم در ایران با استفاده از دو مدل شبکه‌ی عصبی و ARIMA نادر حکیمی‌پور اطلاعات بیشتر
6 شبیه‌سازی جمعیتی در سال‌های بین دو سرشماری در سه شهرستان نمونه حمیدرضا نواب‌پور اطلاعات بیشتر
7 تهیه‌ی فایل پشتیبان سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ از طریق اتصال داده‌های دستگاه‌های اجرایی به داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن عباس مرادی اطلاعات بیشتر
8 تدوین نظام جامع آمار شهر تهران زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
9 براورد فرصت شغلی در ایران زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
10 طراحی و اجرای آمارگیری شاخص‌های چندگانه جمعیت و سلامت در کشور، ۱۳۹۴ روشنک علی‌اکبری صبا اطلاعات بیشتر
11 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست برحسب وضع زناشویی سرپرست خانوار روشنک علی‌اکبری صبا اطلاعات بیشتر
12 امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام حساب‌های سلامت (ویرایش ۲۰۱۱) جمال‌الدین فرهادی اطلاعات بیشتر
13 آمارگیری از بخش خانوار و افراد در حوزه‌ی فاوا در چارچوب محاسبه‌ی شاخص‌های مرتبط با سازمان جهانی مخابرات - ۱۳۹۴ پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران اطلاعات بیشتر
14 تهیه و تدوین نظام مدیریت کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران اشکان شباک اطلاعات بیشتر
15 مهاجرت روستایی در ایران؛ ساختار و جریان های مهاجرت و تغییرات محدوده آبادی ها محمدرضا نوربخش اطلاعات بیشتر
16 شناسایی و رصد شاخصهای سیاستهای کلی جمعیت از نگاه آمار پژوهشکده آمار اطلاعات بیشتر
طراحی سایت