سال‌ 1388

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1388

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 بررسی وضعیت فرهنگ آماری استان زنجان و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی برای ارتقای آن حسین میرزایی اطلاعات بیشتر
2 نماگر مکمل نرخ بیکاری برای بیان وضعیت بازار کار فاطمه هرندی اطلاعات بیشتر
3 بررسی خط فقر و شاخص‌های فقر در استان هرمزگان فریده باقری اطلاعات بیشتر
4 بررسی وضعیت زناشویی در ایران بر اساس سرشماری سال‌های 75 و85 فاطمه زندی اطلاعات بیشتر
5 طراحی طرح آمارگیری از گردشگری ورودی محمدباقر تاج‌الدین اطلاعات بیشتر
6 تحلیل داده‌های چند متغیره با پاسخ‌های آمیخته گسسته با امکان گم‌شدگی پاسخ‌ها و کاربرد سمانه افتخاری اطلاعات بیشتر
7 داده‌کاوی دادگان هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰ بهروز مینایی بیدگلی اطلاعات بیشتر
8 تعیین شاخص‌های کیفیت داده‌های ثبتی برای ارزیابی کیفیت داده‌های مذکور کاوه کیانی اطلاعات بیشتر
9 طراحی طرح اندازه‌گیری سطح استاندارد زندگی خانوارها در ایران محمدصادق عوضعلی‌پور، یگانه موسوی جهرمی اطلاعات بیشتر
10 بهبود براوردهای آمارگیری نیروی کار با استفاده از چرخشی بودن طرح زهره فلاح محسن خانی اطلاعات بیشتر
11 تحلیل آماری نرخ خودکشی در ایران احمد خدادادی اطلاعات بیشتر
12 طرح آمارگیری از کاربران اینترنت گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی اطلاعات بیشتر
13 بررسی تحولات اخیر باروری در ایران: کاربرد روش فرزندان خود در سرشماری ۸۵ محمدجلال عباسی‌شوازی اطلاعات بیشتر
14 آزمایشگاه سری‌های زمانی SAS مینا امین غفاری اطلاعات بیشتر
15 واگذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی کشور طی سال‌های 87-1383 و ارایه مدل مناسب برای پیش‌بینی آن طی سال‌های 93-1388 و مکانیزه نمودن آن اکبر افتخاری اطلاعات بیشتر
16 تهیه حساب‌ بخش‌های نهادی-فاز مطالعاتی تقی ترابی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت