سال‌ 1397

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1397

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 امکان‌سنجی برآورد نرخ بیکاری به روش تولید جمعیت هم‌گذاشتی اشکان شباک اطلاعات بیشتر
2 تهیه‌ی حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
3 محاسبه‌ی سهم ارزش افزوده‌ی بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ایوب فرامرزی اطلاعات بیشتر
4 محاسبه‌ی حساب آب در سیستم حسابداری اقتصادی زیست‌محیطی (SEEA-water 2012) نادر حکیمی‌پور اطلاعات بیشتر
5 ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالخوردگان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ محمد شیری اطلاعات بیشتر
6 مطالعه‌ی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سلامت اتباع غیر ایرانی در ایران محمد شیری اطلاعات بیشتر
7 مطالعه‌ی تعیین‌کننده‌های بلافصل باروری در ایران محمد شیری اطلاعات بیشتر
8 ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی به‌تفکیک جنس بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ الهام فتحی اطلاعات بیشتر
9 تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی بخش ICT بر اساس چارچوب حساب‌های ملی پژوهشکده‌ی آمار، مرکز آمار ایران، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاعات بیشتر
10 ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جوانان بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ محمدصادق علی‌پور اطلاعات بیشتر
11 استانداردسازی متغیرهای آماری سازمان بیمه سلامت ایران اشکان شباک اطلاعات بیشتر
12 نظام جامع آمار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری (جلد اول: گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود) کاوه کیانی اطلاعات بیشتر
13 نظام جامع آمار سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری (جلد دوم: طراحی وضعیت مطلوب) کاوه کیانی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت