سال‌ 1392

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1392

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 بررسی ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان‌شهرها و مقایسه تغییرات آن در سالهای ۸۵ و ۹۰ شیرین جعفری اطلاعات بیشتر
2 بررسی امکانات و تسهیلات خانوارها در سال۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۵ شکوفه قصوری اطلاعات بیشتر
3 بررسی ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی جمعیت‌های خاص (افراد دارای اقامتگاه دوم، جمعیت شناور، اتباع خارجی) با استفاده از اطلاعات سرشماری ۱۳۹۰-۱۳۸۵ معصومه محمدی اطلاعات بیشتر
4 سطح و روند باروری و عوامل موثر اجتماعی-اقتصادی بر آن در ایران 90-1385 طه نوراللهی اطلاعات بیشتر
5 بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی جمعیت بر اساس سنین منفرد در سرشماری های 1385 و 1390 زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
6 بررسی ویژگی‌های جمعیت و مسکن در مناطق ۲۲ گانه‌ی شهر تهران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ و مقایسه‌ی آن با سال‌های قبل حسن رنجی اطلاعات بیشتر
7 بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست محمود قاضی‌طباطبایی اطلاعات بیشتر
8 بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده‌ی آن تا سال ۱۴۳۰ الهام فتحی اطلاعات بیشتر
9 بررسی وضعیت سلامت خانوارهای زن سرپرست در ایران یداله محرابی اطلاعات بیشتر
10 ویژگی‌های فردی و خانواری کاربران اینترنت در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ حمیدرضا پویان‌فر اطلاعات بیشتر
11 روند تحولات جمعیت ایران، گذشته، حال و آینده رسول صادقی اطلاعات بیشتر
12 خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای تک فرزند در سرشماری‎های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ مهدی وحدتی اطلاعات بیشتر
13 ارائه و تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی آبادی‌های کشور در سال ۱۳۹۰ و مقایسه‌ی آن با سال ۱۳۸۵ نریمان یوسفی اطلاعات بیشتر
14 بررسی فعالیت ها، خدمات و قوانین مربوط به خانوارهای زن سرپرست نسرین افتخاری اطلاعات بیشتر
15 ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی جمعیت ازلحاظ جنسیت ۱۳۸۵-۱۳۹۰ مرضیه مبارکی اطلاعات بیشتر
16 بررسی شاخص های توسعه یافتگی استان ها با توجه به نتایج سرشماری های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ صمد اصغری اطلاعات بیشتر
17 بررسی وضع سواد جمعیت شش ساله و بیشتر در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۰ مریم پوررضا انور اطلاعات بیشتر
18 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی نسرین افتخاری، روشنک علی‌اکبری صبا، محمود قاضی طباطبایی، یداله محرابی اطلاعات بیشتر
19 بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر الگوی مصرف خانوارها زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
20 طراحی سنجه‌ی اندازه‌گیری فرهنگ آماری و تدوین برنامه‌ی ارتقای فرهنگ آماری محمد باقر تاج الدین اطلاعات بیشتر
21 بررسی ویژگی‌های اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست روشنک علی‌اکبری صبا اطلاعات بیشتر
22 بررسی روند تغییرات ویژگی‌های واحدهای مسکونی معمولی در سرشماری‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ مهدی فرحزادی اطلاعات بیشتر
23 بررسی ساختار و ترکیب خانوار و روند تغییرات آن طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ فریباسادات بنی‌هاشمی اطلاعات بیشتر
24 روند سالمندی جمعیت ایران از گذشته تا افق ۱۴۲۰ با رویکردی به ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان بر اساس داده‌های سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ صفورا عباسی اطلاعات بیشتر
25 بررسی وضع زناشویی جمعیت کشور در سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ عذرا نائینی اطلاعات بیشتر
26 امکان‌سنجی شیوه‌ی اطلاع‌گیری رایانه‌یار در طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوارها ندا مصطفوی اطلاعات بیشتر
27 انطباق آماری رکوردهای سرشماری عشایری ۱۳۸۷ و سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ با رکوردهای سازمان ثبت احوال کشور افشین فلاح اطلاعات بیشتر
28 طراحی ابزار و راهکار اجرایی اندازه‌گیری کیفیت آمارهای ثبتی مریم طالبی اطلاعات بیشتر
29 بررسی وضعیت دو شغله‌ها در بازار کار ایران قدیر اسدی اطلاعات بیشتر
30 براورد خطای اندازه‌گیری درامد در طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوار علی‌رضا زاهدیان اطلاعات بیشتر
31 مروری بر نظرسنجی و آمارگیری، مفاهیم و روش‌ها اشکان شباک اطلاعات بیشتر
32 برآورد مصرف کل سیگار در کشور سید مرتضی امینی اطلاعات بیشتر
33 بررسی مبانی مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار و پیشنهاد راهبردهای لازم علی دست‌برآورده اطلاعات بیشتر
34 ساخت جدول عمر سالانه برای ایران طه نوراللهی اطلاعات بیشتر
35 بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوانان طی سال‌های 1385-1390 زهره فلاح‌ محسن‌خانی اطلاعات بیشتر
36 راه‌اندازی پایگاه فعالیت‌ها و محصولات کارگاه‌های صنعتی و معادن کشور داود روشن سنگاچین اطلاعات بیشتر
37 تعیین توزیع دو دهک پایین جامعه در مناطق جغرافیایی علی‌رضا زاهدیان اطلاعات بیشتر
38 تحولات باروری در ایران در چهار دهه‌ی اخیر، کاربرد و ارزیابی روش فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری ۱۳۶۵تا ۱۳۹۰ محمدجلال عباسی شوازی اطلاعات بیشتر
39 بررسی جریان‌های مهاجرت داخلی و مقایسه‌ی ویژگی‌های مهاجران با غیر مهاجران در ایران طی فاصله‌ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حسام خدا مرادی اطلاعات بیشتر
40 محاسبه شاخص‌های کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICPD)و اهداف توسعه‌ی هزاره (MDG) ... قدرت طاهری اطلاعات بیشتر
41 بررسی و تعیین روش‌های شناخت و اصلاح داده‌های دور افتاده‌ی طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی مجتبی گنجعلی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت