سال‌ 1387

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1387

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 تعیین نقش دولت در اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده- ستانده فاطمه صابری صفایی اطلاعات بیشتر
2 طبقه‌بندی استان‌ها، از نظر شاخص‌های برخورداری خانوارها از امکانات و وسایل رفاهی محمدرضا سینایی اطلاعات بیشتر
3 بررسی و تحلیل نرخ مشارکت نیروی کار و عرضه نیروی کار در ایران و استان‌های کشور نعمت اله فلیحی اطلاعات بیشتر
4 تحلیل تمرکز جغرافیایی مهاجران (اتباع خارجی) در ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جواد صلاحی اطلاعات بیشتر
5 بررسی واحدهای مسکونی کشور - سرشماری۱۳۸۵ حسین میرزایی اطلاعات بیشتر
6 بررسی وضعیت مسکن خانوارهای کشور و تاثیر برخی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوار بر آن نسرین افتخاری اطلاعات بیشتر
7 بررسی ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی اتباع خارجی مریم پوررضا انور اطلاعات بیشتر
8 بررسی مهاجرت روستا به شهر در ایران در دهه 85-1375 داوود عباسی اطلاعات بیشتر
9 بررسی روند تحولات میانگین سن ازدواج و عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن پروانه آستین افشان اطلاعات بیشتر
10 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی سالمندان ایران کاوه باباجانی اطلاعات بیشتر
11 بررسی ویژگی‌های اجتماعی -اقتصادی جمعی بر حسب دین ابراهیم معظمی گودرزی اطلاعات بیشتر
12 بررسی وضعیت مهاجران خارجی در ایران رسول صادقی اطلاعات بیشتر
13 مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس سرشماری 85 فریبا سادات بنی‌هاشمی اطلاعات بیشتر
14 بررسی و تحلیل ویژگی‌های جمعیتی کشور و استان‌ها بر اساس سرشماری 85 سیدمهدی میرزا مصطفی اطلاعات بیشتر
15 بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های رفاه اجتماعی خانوارها در مناطق 22 گانه شهر تهران نازی محمد زاده اصل اطلاعات بیشتر
16 تحلیل شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی آبادی‌ها بر اساس سرشماری85 نریمان یوسفی اطلاعات بیشتر
17 برخورداری از رایانه و امکان دسترسی به اینترنت در خانوار از دیدگاه آمار سید نعمت‌ا.. میر فلاح نصیری اطلاعات بیشتر
18 بررسی ویژگی‌های فیزیکی واحدهای مسکونی معمولی و تغییرات آن طی سه دهه ماریا رهبر اطلاعات بیشتر
19 بررسی رابطه بین شاخص‌های جمعیتی و توسعه اقتصادی استان‌های بر پایه سرشماری85 خلیل حیدری اطلاعات بیشتر
20 بررسی شیوع معلولیت به صورت ملی و استانی و رابطه آن با توسعه استان‌ها مهری شمس قهفرخی اطلاعات بیشتر
21 بررسی و تحلیل وضعیت شاغلان دارای تحصیلات عالی بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385 مهسا سعادتی اطلاعات بیشتر
22 روش‌های مناسب برای شناسایی داده‌های پرت و نحوه‌ی برخورد با آن‌ها در آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مجتبی گنجعلی اطلاعات بیشتر
23 شناوری جمعیت در ایران محمداسماعیل ناصحی اطلاعات بیشتر
24 جریان‌های مهاجرت داخلی و ویژگی‌های مهاجران به تفکیک استان علی قاسمی اردهایی اطلاعات بیشتر
25 بررسی وضع زناشویی عذرا نایینی اطلاعات بیشتر
26 توصیف و تبیین ویژگی‌های جمعیتی جعفر صادقی نامور اطلاعات بیشتر
27 نمونه‌گیری برینشی و به‌کارگیری آن در آمارگیری‌ از کارگاه‌های صنعتی محمد جعفری جوزانی اطلاعات بیشتر
28 بازنگری طرح آمارگیری از قیمت و اجاره‌ی مسکن احمد صفایی نیک اطلاعات بیشتر
29 روش‌های نمونه‌گیری مبتنی بر مجموعه‌های رتبه‌دار و کاربرد آن‌ها در نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده محمد جعفری جوزانی اطلاعات بیشتر
30 شاخص‌های مسکن امن با استفاده از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرتضی امیرآبادی اطلاعات بیشتر
31 براورد واریانس در نمونه‌گیری چرخشی مینا توحیدی اطلاعات بیشتر
32 مشارکت زنان در نیروی کار به تفکیک استان های کشور بر اساس سرشماری های 1375 و 1385 مرجان دامن‌کشیده اطلاعات بیشتر
33 استفاده از مدل‌های انتقالی دو متغیره‌ی ترتیبی – اسمی برای تحلیل داده‌های طولی زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
34 آمارگیری از زائران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم پژوهشکده‌ی آمار اطلاعات بیشتر
35 ارائه الگوی تدوین و محاسبه حساب‌های فصلی فرهاد غفاری اطلاعات بیشتر
36 تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن فاطمه هرندی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت