سال‌ 1386

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1386

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 مباحث نظری و فنی آمارهای مالی بخش عمومی فریده برادران خسرو شاهی اطلاعات بیشتر
2 پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH محمدرضا لعلی اطلاعات بیشتر
3 نمونه‌گیری متعادل شده و امکان‌سنجی استفاده از آن در آمارگیری‌های ملی فاطمه هرندی اطلاعات بیشتر
4 شناخت وضعیت استان زنجان و تعیین جایگاه آن با توجه به شاخص‌ها و اهداف هزاره سوم فریده باقری اطلاعات بیشتر
5 طراحی روش برآورد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل نادر نعمت الهی اطلاعات بیشتر
6 طراحی و آزمایش طرح آمارگیری از گردشگران ملی محمدحسین امینی اطلاعات بیشتر
7 بررسی روند شاخص‌های توزیع درآمد در استان‌های کشور به تفکیک شهری و روستایی طی دوره‌ی ۱۳۸۴-۱۳۶۰ رسول عادل زاده اطلاعات بیشتر
8 بررسی روش‌های مختلف کاهش اریبی در مطالعات مشاهده‌ای و کاربرد آن محمدرضا فرید روحانی اطلاعات بیشتر
9 ارایه‌ی شیوه‌ای برای محاسبه‌ی خط فقر رسمی در ایران فریده باقری اطلاعات بیشتر
10 انطباق آماري ركوردها و به كارگيري آن در بهنگام سازي چارچوب كارگاه هاي كشور محسن محمدزاده اطلاعات بیشتر
11 شناسايي، طبقه بندي و اولويت بندي نيازهاي پايگاه اطلاعات آماري استان زنجان شهاب جولانی اطلاعات بیشتر
12 امكان سنجي استفاده از PDA آمارگيري ها اطلاعات بیشتر
13 تعيين ريسك افشا و نحوه‌ي انتشار ايمن داده‌هاي طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي محسن محمدزاده اطلاعات بیشتر
14 تعيين عوامل مؤثر بر مهاجرت به شهر تهران شرکت شاخص نگار اطلاعات بیشتر
15 تحليل داده هاي نيروي كار مریم جوادی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت