سال‌ 1396

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1396

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری فرهاد مهران اطلاعات بیشتر
2 پیش بینی رشد اقتصادی در ایران به تفکیک بخش های اقتصادی نادر حکیمی پور اطلاعات بیشتر
3 تدوین پروفایل سود جمعیتی محمد شیری اطلاعات بیشتر
4 مطالعه شاخص‌های جمعیتی اهداف توسعه پایدار و شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی آن شهلا کاظمی پور اطلاعات بیشتر
5 بررسی روند شاخص‌های نیروی کار ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ علیرضا زاهدیان اطلاعات بیشتر
6 استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی برای پیش گویی نرخ بیکاری ایران (سال 1395) اشکان شباک اطلاعات بیشتر
7 بررسی و تحلیل نوسانات نرخ بیکاری استان‌ها محمدصادق علی‌پور اطلاعات بیشتر
8 براورد تورم پایه در اقتصاد ایران غلام‌رضا رضایی اطلاعات بیشتر
9 نتایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتی محمد شیری اطلاعات بیشتر
10 خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان زهره فلاح محسن‌خانی اطلاعات بیشتر
11 گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسكن ۱۳۹۵ فریباسادات بنی‌هاشمی اطلاعات بیشتر
12 تهیه‌ حساب‌ های ملی سلامت سال‌ های ۱۳۹۳ مریم خوش‌اخلاق اطلاعات بیشتر
13 برنامه‌ی گذار نظام آماری ایران از سنتی به مدرن با رویکرد ثبتی‌مبنا کاوه کیانی اطلاعات بیشتر
14 تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت سال‌های ۱۳۹۴ مریم خوش‌اخلاق اطلاعات بیشتر
15 نظام جامع آمار نهاد کتابخانه های عمومی کشور (جلد اول: گزارش شناخت و تحلیل وضع موجود) اشکان شباک اطلاعات بیشتر
16 نظام جامع آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (جلد دوم: طراحی وضعیت مطلوب) اشکان شباک اطلاعات بیشتر
17 مروری کوتاه بر اصول و مفاهیم مدیریت مبتنی بر شواهد اشکان شباک اطلاعات بیشتر
طراحی سایت