سال‌ 1390

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1390

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 بررسی تجارب و فعالیت‌های 10 سازمان آماری پیشرو جهان در حوزه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک و مقایسه‌ی آن با مرکز آمار ایران با ارائه‌ی الگویی مناسب (یک مطالعه‌ی تطبیقی) رضا خلخالی اطلاعات بیشتر
2 امکان‌سنجی به‌کارگیری روش ادیت اتوماتیک در طرح‌های آمارگیری ندا مصطفوی اطلاعات بیشتر
3 تهیه شاخص تولید بخش صنعت بر اساس طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی فرشاد روشن سنگاچین اطلاعات بیشتر
4 بررسی ویژگی‌های زنان سرپرست خانوار در ایران فاطمه ربیعی اطلاعات بیشتر
5 تهیه گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ ذبیح‌ا... قائمی اطلاعات بیشتر
6 بررسی روند استفاده از تسهیلات و امکانات در خانوارها از سال۱۳۷۰ الی ۱۳۸۸ فریده باقری اطلاعات بیشتر
7 بررسی عوامل انفجار جمعیتی و افول آن در ایران در دوره زمانی ۷۰ - ۱۳۵۵ فرید فرخی اطلاعات بیشتر
8 طراحی و توسعه‌ی جمع‌آوری اطلاعات طرح‌های شاخص قیمت با استفاده از PDA مینا کهیازی اطلاعات بیشتر
9 آمارهای جریان حاصل از آمارگیری نیروی کار زهره فلاح‌ محسن‌خانی اطلاعات بیشتر
10 امکان‌سنجی استفاده از آمارگیری تلفنی در طرح‌های خانواری مرکز آمار ایران سید مرتضی نجیبی اطلاعات بیشتر
11 طراحی و تهیه‌ی آموزش نیمه‌حضوری با استفاده از نرم‌افزار تحت وب نصیبه خیرالله‌زاده اطلاعات بیشتر
12 امکان‌سنجی به‌کارگیری روش جانهی NIM در سرشماری عمومی نفوس و مسکن آسیه عباسی اطلاعات بیشتر
13 برآورد موجودی سرمایه و مصرف سرمایه ثابت بخش‌های عمده اقتصادی کامبیز هژبر کیانی اطلاعات بیشتر
14 تحلیل الگوی مصرف در چرخه‌ی زندگی زهرا رضایی قهرودی اطلاعات بیشتر
15 تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تورم ایران سمیرا نصیری اطلاعات بیشتر
16 براورد میزان تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم در صورت تغییر قیمت انرژی ایوب فرامرزی اطلاعات بیشتر
17 تعیین ساختار نظرسنجی از کاربران آمارهای رسمی حاصل از آمارگیری‌های مرکز آمار ایران ذبیح‌ا... قائمی اطلاعات بیشتر
18 تحلیل میدان‌های تصادفی مارکوفی گاوسی و کاربرد آن در مدل‌بندی داده‌های طرح آمارگیری از قیمت و اجاره‌ی مسکن فیروزه ریواز اطلاعات بیشتر
19 تهیه‌ی حساب‌های ملی سلامت مریم خوش‌اخلاق اطلاعات بیشتر
20 تهیه سناریو و بازبینی فیلم کمک آموزشی برای آموزش رده‌ای اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ آرش فاضلی اطلاعات بیشتر
21 طراحی و اجرای طرح نظارت، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و استخراج در طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی برای اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهر‌وری اطلاعات بیشتر
22 روزآمدسازی چارچوب کارگاه‌های صنعتی پژوهشکده‌ی آمار اطلاعات بیشتر
23 محاسبه شاخص‌های بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD) مهشید منزوی اطلاعات بیشتر
24 محاسبه‌ی شاخص‌های اهداف توسعه هزار (MDG) مهشید منزوی اطلاعات بیشتر
25 طراحی آرم سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ قدیر اسدی اطلاعات بیشتر
26 برآورد جمعیت کشور تا سال ۱۴۰۵ بر حسب گروه سنی حبیب‌اله زنجانی اطلاعات بیشتر
27 طراحی نرم‌افزارهای استفاده از PDA و به کارگیری آن در سرشماری عمومی نفوس و مسکن کمال نژادی، سعید راعی اطلاعات بیشتر
28 طرح نظرسنجی از دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر تهران پیرامون تفسیر قرآن کریم دانشجویی ابراهیم معظمی گودرزی اطلاعات بیشتر
29 آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی در شهر تهران افشین فلاح اطلاعات بیشتر
طراحی سایت