همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی
 • درباره همایش
 • سازمان همایش
 • دانلود فایل

مقدمه


مدیریت در سازمان‌ها، ارگان‌ها، بنگاه‌ها و در سطح کلان حکمرانی، ترکیبی پیچیده از شرایط و پدیده‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی امنیتی و فرهنگی است که مستلزم ابزارها و روش‌های خاص خود است. آمار یکی ابزارهای اصلی و بنیادی در سطوح مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی است. ارتباط آمار و مقوله‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی را می‌توان از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار داد. از دیدگاه اول باید ویژگی‌های آماری و اطلاعات موردنیاز برنامه‌ریزی در سطوح مختلف از فردی تا کلان کشور تبیین و ارزیابی شود و از دیدگاه دوم باید تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی‌ها قابلیت‌های لازم برای استفاده از آمار و اطلاعات دقیق را دارا باشد. موضوعاتی مانند مدیریت، سیاستگذاری و حکمرانی نیز هم از نقطه نظر ارتباط با برنامه‌ریزی و هم از نقطه نظر ویژگی‌های خاص خود در ارتباط با این دو دیدگاه سهم خود را از مباحث و نظریه‌پردازی‌ها دارا هستند. در کنار این موضوعات بحث مدیریت بر مبنای آمار و شواهد نیز مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که این سازمان سعی دارد بحث مدیریت بر مبنای آمار وشواهد را در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشورها قرار دهد. نامگذاری سال ۲۰۱۳ به‌عنوان سال جهانی آمار تاییدی بر این موضوع است. در این همایش سعی بر آن است که فضایی برای طرح نقطه نظرات محققین، صاحبنظران، برنامه‌ریزان و دست اندرکاران آمار و برنامه‌ریزی در خصوص ارتباط متقابل آمار، برنامه‌ریزی، مدیریت، سیاست‌گذاری و حکمرانی فراهم آورد.

اهداف

 • توسعه و ترویج کاربرد آمار در حکمرانی و سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت
 • تبیین ویژگی‌های آمار مورد نیاز در حکمرانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت

محورها


 • مبانی مدیریت بر مبنای شواهد و آمار
 • سیاست‌ها و راهبردهای لازم برای ترویج مدیریت بر مبنای شواهد و آمار
 • تجربیات موفق در زمینه مدیریت بر مبنای شواهد و آمار
 • آمار و چشم انداز ۲۰ ساله کشور (افق ۱۴۰۴)
 • آمار و برنامه پنجم کشور
 • آمارهای اداری، آمارهای ثبتی و برنامه ریزی‌های کلان
 • آمار و تصمیم‌گیری‌های راهبردی
 • آمار و آینده‌نگری
 • آمار و حکمرانی خوب
 • آمار و توسعه پایدار
 • آمار و آمایش سرزمین(منطقه ای، آموزش عالی و ...)
 • آمار و برنامه ریزی سازمانی
 • آمار و مدیریت منابع سازمانی
 • آمار و مدیریت منابع انسانی
 • آمار و هوشمندسازی سازمان
 • آمار و بهره وری سازمانی
 • آمار و فرهنگ سازمانی
 • آمار و ارتباط با مشتری/ ارباب رجوع/کاربران
 • آمارهای ثبتی و مدیریت سازمانی
 • تجربیات موفق در زمینه کاربرد آمار در مدیریت سازمانی
 • مدیریت کیفیت آمارهای رسمی
 • آمار در خدمت مدیریت کیفیت
 • نظارت بر رعایت استانداردهای آماری
 • شفافیت آمار و اطلاعات

 • آقای دکتر باقری
 • آقای دکتر عادل آذر
 • آقای دکتر پدرام
 • آقای دکتر حسن‌زاده
 • آقای داریانی
 • خانم دکتر رضایی قهرودی
 • آقای زاهدیان
 • آقای دکتر طاهری
 • آقای صادقی
 • آقای دکتر عوضعلی‌پور
 • آقای دکتر فقیهی
 • آقای ذبیح‌اله قائمی
 • آقای دکتر قائمی
 • آقای دکتر کیانی
 • آقای کبیری
 • آقای دکتر لطیفی
 • آقای دکتر مؤمنی
 • مرکز آمار ایران
 • پژوهشکده‌ی آمار
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 • معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 • وزارت کشور
 • انجمن علوم مدیریت ایران
 • انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
 • صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران
 • شهرداری تهران
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه امام صادق
طراحی سایت