سال‌ 1383

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

سال‌ 1383

ردیف عنوان طرح پژوهشی نویسنده مشاهده جزئیات
1 تعدیل کیفی شاخص قیمت سبد مصرفی خانوارهای شهری کشور حسین خسروی اطلاعات بیشتر
2 ارایه راهکارهای مناسب برای تولید آمارهای درآمد خانوار حسن ورمزیار اطلاعات بیشتر
3 برآورد خطای نمونه‌گیری در آمارگیریهای نمونه‌ای پیچیده صدیقه شمس اطلاعات بیشتر
4 محاسبه خط فقر در ایران طی سال‌های ۸۲-۱۳۸۰ فریده باقری اطلاعات بیشتر
5 اجرای آزمایشی طرح گذران وقت محمد حسین امینی اطلاعات بیشتر
6 روش آماری مناسب برای ساخت مدل عرضه‌ی نیروی کار با توجه به ویژگی‌های متغیر پاسخ فاطمه هرندی اطلاعات بیشتر
7 جانهي بي پاسخي ها و اثرات آن در براوردها و تجزيه و تحليل داده‌ها عباس گرامی اطلاعات بیشتر
8 خطای اندازه‌گیری در شاخص قیمت مصرف کننده واثرات آن برمتغیرهای کلان اقتصادی (۸۱-۱۳۷۴) حسین میرزایی اطلاعات بیشتر
9 بررسي شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارائه‌ي راهكارهاي مناسب براي محاسبه‌ي آ نها عباس گرامی اطلاعات بیشتر
طراحی سایت