آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضعیت سلامت خانوارهای زن سرپرست در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: یداله محرابی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: زهرا رضایی قهرودی- اردشیر خسروی- گوهر محمدی- ابوالفضل پاینده- علیرضا زاهدیان
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خانوار زن‌سرپرست
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۲

نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که خانواده‌هایی که توسط زنان اداره می‌شوند مشکلات بیشتری نسبت به سایر خانواده‌ها دارند. این‌گونه زنان می‌بایست هم نقش پدر به عنوان حامی مالی و هم نقش مادر به عنوان تکیه‌گاه عاطفی خانواده را ایفا کنند. انجام هم‌زمان این وظایف می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر سلامت این زنان وارد نماید. در نقشه تحول سلامت کشور نیز، بر برنامه‌ریزی مناسب جهت دسترسی زنان سرپرست خانوار به خدمات و حمایت‌های ویژه مورد نیاز سلامت تاکید شده است. با توجه به این مسائل و نظر به رو به ازدیاد بودن تعداد خانوارهای زن‌سرپرست، ضرورت انجام مطالعه در مورد وضعیت سلامت این‌گونه زنان و اعضای خانوار تحت سرپرستی آنان اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی. زنان سرپرست خانوار به علت شرايط خاصي که در زندگي تجربه مي‌کنند علاوه بر شرایط جسمی، از نظر سلامت روان نیز در معرض خطر هستند. در این طرح وضعیت سلامت جسمی زنان سرپرست خانوار در کشور مورد بررسی قرار گرفته شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت