انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
روش‌های تهیه حساب‌های منطقه‌ای (اداره آمار اتحادیه اروپا-2013)

شاخص‌های آماری قابل اطمینان، سازگار، مناسب و هماهنگ منطقه‌ای، بنیان پایداری را برای سیاست‌های هدفمند در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق فراهم می‌کند. حساب‌های منطقه‌ای نقش مهمی در تولید برخی از این شاخص‌ها بازی می‌کند. حساب‌های منطقه‌ای، بیان کننده خصوصیت منطقه‌ای حساب‌های متناظر در اقتصاد ملی است. این حساب‌ها کمیت‌های عمده اقتصادی همانند ارزش افزوده ناخالص و درآمد خانوار را در سطح مناطق تهیه می‌کند و همانند حساب‌های ملی، پوشش حساب‌ها و مبادلات موجود را در سطح مناطق ارائه می‌کند.

به لحاظ مفهومی، حساب‌های منطقه‌ای پوشش دهنده مجموعه تعاریف و مفاهیم حساب‌های ملی است که ساختارها، توسعه یافتگی و نابرابری های اقتصادی منطقه‌ای را قابل مشاهده می‌سازد. هدف حساب‌های منطقه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌ها تشریح فرآیند تولید در مناطق، شامل توصیف آماری از مراحل تولید واحدهای اقتصادی مستقر در مناطق، داده‌ها، ستانده‌ها، ارزش افزوده ناخالص، تولید ناخالص داخلی، جبران خدمات کارکنان و شاغلین درگیر تولید و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک رشته فعالیت‌ها است. همان‌طوریکه داده‌های حساب‌های ملی مهمترین ابزار آماری در فرآیند برنامه‌ریز‌ی‌ها، سیاستگذاری‌ها و تحلیل‌های اقتصادی در سطح ملی به‌شمار می‌رود، داده‌های حساب‌های منطقه‌ای نیز همین نقش را در سطح مناطق و البته با خصوصیاتی بسیارکارآمدتر ایفا می‌نمایند. دسترسی به حساب‌های منطقه‌ای علاوه بر این که می‌تواند در چاره‌جویی و رفع مشکلات اقتصادی مناطق راهگشا باشد، از طریق فرآهم آوردن ابزارهای آماری کافی برای بررسی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای و تحلیل امکانات و پتانسیل‌های منطقه‌ای، بستر مناسب را برای تهیه و تنظیم هر چه دقیق‌تر و هماهنگ‌تر سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان را میسر می‌سازد. حساب‌های منطقه‌ای از سال 1379 در سطح کل استان‌های کشور به صورت سالانه در مرکز آمار ایران در حال تولید است. پژوهشکده آمار با هدف افزایش کیفیت و بهبود روش‌های مورد استفاده در حساب‌های منطقه‌ای اقدام به ترجمه و چاپ راهنمای تهیه حساب‌های منطقه‌ای تهیه شده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا نموده است.

برای تهیه این کتاب که در قطع وزیری و 233 صفحه با جلد شومیز به بهای 650000 ریال منتشر شده است، می توانید به محل پژوهشکده ی آمار مراجعه فرمایید.

 

طراحی سایت