انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
روش‌های آمارگیری

با توجه به اهمیت آمار رسمی در کشور و همچنین وجود درس آمار رسمی در سرفصل دروس دانشجویان رشته‌ی آمار در دانشگاه‌ها و همچنین تصویب رشته آمار رسمی در مقطع کارشناسی ارشد در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ و پذیرش دانشجو در این رشته از سال ۱۳۹۷، تهیه‌ی منابع درسی برای این رشته بسیار حائز اهمیت است. کتاب حاضر به عنوان یکی از منابع درسی این رشته، مفاهیم، اصول و مبانی نظری روش‌های آمارگیری را بیان کرده است و تلاش می‌کند تا خوانندگان را با مفاهیم مرتبط با روش‌های آمارگیری با تمرکز بر آمارگیری‌های نمونه‌ای آشنا کند.

هدف اصلی این کتاب آشنایی با روش‌های آمارگیری‌ (آمارگیری نمونه‌ای، سرشماری و آمارهای ثبتی‌مبنا) با تمرکز بر آمارگیری نمونه‌ای شامل تمامی مراحل و فعالیت‌های عمده‌‌ای است كه در یک آمارگیری نمونه‌ای از نظر موضوعی، نمونه‌گیری، اجرایی، پردازش و استخراج داده‌ها و نیز نظارت بر آن‌ها انجام می‌شود. با این هدف، در این کتاب خوانندگان با طراحی‌های آمارگیری‌های نمونه‌ای شامل تهیه‌ی طرح موضوعی، تهیه‌ی طرح نمونه‌گیری، طراحی پرسش‌نامه، طرح اجرا، طرح نظارت، طرح آموزش و طرح واردسازی و پردازش داده‌ها و اجرای پیش‌آزمون قبل از اجرای آمارگیری آشنا می‌شوند. همچنین مراحل اجرای آمارگیری شامل سازمان‌دهی، آموزش، گردآوری داده‌ها (عملیات میدانی)، نظارت، فرایند پردازش داده‌ها و استخراج نتایج شامل فعالیت‌های واردسازی داده‌ها، ادیت آدرس، کد‌گذاری، ادیت و جانهی، جدول‌‌بندی و محرمانه‌سازی اطلاعات ارائه می‌شود. در این کتاب همچنین سعی شده است، خوانندگان با اصول و مفاهیم آمار رسمی، نظام‌های آماری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات، منابع خطای آمارگیری شامل خطاهای نمونه‌گیری و غیرنمونه‌گیری و روش‌های ارزیابی کیفیت آمارها نیز آشنا شوند. تألیف این کتاب بر عهده‌ی خانم‌ها دکتر زهرا رضائی قهرودی، دکتر روشنک علی‌اکبری صبا و آقای علیرضا زاهدیان بوده است و در آبان ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب کتاب این کتاب به صورت زیر است:

۱- کلیات

۲- روش‌های تولید آمار

۳- فرایند آمارگیری نمونه‌ای، برنامه‌ریزی و براورد هزینه‌ برای اجرای آن

۴- طراحی آمارگیری‌های نمونه‌ای

۴-۱- طرح موضوعی

۴-۲- طرح نمونه‌گیری

۴-۳- طراحی پرسش‌نامه

۴-۴- تهیه‌ی طرح اجرا

۴-۵- تهیه‌ی طرح نظارت

۴-۶- تهیه‌ی طرح آموزش

۴-۷- تهیه‌ی طرح واردسازی و پردازش داده‌ها

۴-۸- اجرای پیش‌آزمون قبل از اجرای آمارگیری‌های نمونه‌ای

۵- اجرای آمارگیری، پردازش داده‌ها، انتشار و اطلاع‌رسانی

      ۶- خطاهای آمارگیری و ارزیابی کیفیت

برای تهیه‌ی این کتاب که در قطع وزیری و ۳۸۰ صفحه با جلد شومیز به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.

طراحی سایت