انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
چارچوب آمارهای فرهنگی یونسکو - ۲۰۰۹

چارچوب آمارهای فرهنگی ۲۰۰۹ یونسکو (FCS) کار مشترک مؤسسه آماری یونسکو  (UIS)و بخش فرهنگی یونسکو است. این نسخه ویرایش شده روش‌شناسی آمارهای فرهنگی یونسکو بر پایه چارچوب آمارهای فرهنگی ۱۹۸۶ است. این ویرایش شامل مفاهیم جدید به وجود آمده از زمان ۱۹۸۶ در حوزه‌های فرهنگی شامل موارد مرتبط با فناوری‌های جدید- که به شدت فرهنگ و راه‌های دسترسی به آن را متحول کرده‌است- میراث ناملموس و عملکردهای فرهنگی و سیاست‌‌گذاری می‌گردد.

دسترسی به آمارهای فرهنگی به نظام برنامه‌ریزی کشورها کمک می‌کند تا بتوان براوردی علمی در خصوص نیازهای فرهنگی جامعه انجام شود و امکانات موجود و همچنین اقدامات مورد نیاز برای رفع نیازهای فرهنگی شناسایی و تعیین شود. در این رابطه تعریف، سنجش و ارزیابی شاخص‌های فرهنگی، یکی از موضوعات مهم در بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی حوزه فرهنگی است.

بر همین اساس، مؤسسه آماری و بخش فرهنگی سازمان فرهنگی و آموزشی سازمان ملل (یونسکو) اقدام به تهیه چارچوبی تحت عنوان چارچوب آمارهای فرهنگی کرده‌اند که نسخه نهایی آن در سال ۲۰۰۹ میلادی منتشر شده است. این چارچوب به عنوان یک دستورالعمل و راهنمای عملیاتی برای مراکز آماری و نهادهای فرهنگی کشورها، تولید و انتشار آمارهای مهم حوزه فرهنگ را در هشت زیر مجموعه امکان‌پذیر کرده است تا مقایسه‌پذیری آمارهای فرهنگی کشورها بیش از پیش فراهم شود. در این مجموعه جنبه‌های مادی و غیرمادی فرهنگ مورد توجه گرفته و از دو بخش حوزه اصلی فرهنگ و حوزه وابسته و پشتیبان تشکیل شده است.

فهرست مطالب این کتاب به صورت زیر است:

 • خلاصه مدیریتی 
 • مقدمه 
 • چارچوب آمارهای فرهنگی: مفاهیم و ساختار
 • آمارهای فرهنگی: سنجش ابعاد اقتصادی
 • آمارهای فرهنگی: سنجش ابعاد اجتماعی 
 • جمع‌اوری اطلاعات: جداول کدهای طبقه‌بندی بین‌المللی
 • نتیجه‌گیری 
 • واژه‌نامه 
 • مرجع‌ها

  برای تهیه‌ی این کتاب که در قطع وزیری و ۱۴۹ صفحه با جلد شومیز به بهای ۱۸۰۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.


   

 

 

طراحی سایت