انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
سیستم حسابداری زیست‌محیطی - اقتصادی چارچوب محوری

با رشد روز افزون فعالیت‌های اقتصادی و آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از آنان، لازم است حسابداری نیز نقش خود را در برنامه ریزی برای کاهش زیان‌های وارده از اینگونه آلاینده‌ها به طبیعت، ایفاء نماید که این امر در شاخه جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری زیست محیطی ظهور پیدا کرده است.

حسابداری زیست محیطی از جمله حساب‌های اقماری در سیستم حسابداری ملی است و در برگیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری برای شناسایی، ثبت و گزارش گیری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شود. هدف آن فراهم کردن اطلاعاتی است که در ارزیابی عملکرد، تصمیم‌گیری و مدیریت بتواند به مدیران کمک کند. مدیریت بهینه هزینه های زیست محیطی باعث اجرای بهتر مدیریت زیست محیطی شده و مزایای مهمی برای سلامت جامعه و کاهش هزینه های اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی دارد.

اهمیت این موضوع، سبب شد که کمیسیون آمار سازمان ملل در نشست چهل و سوم خود چارچوب محوری این سیستم حسابداری را به عنوان اولین استاندارد بین المللی آماری برای حسابداری زیست محیطی- اقتصادی برای اجرا با یک رویکرد انعطاف پذیر و بصورت بخش به بخش تصویب کرده و بدنبال آن نیز چارچوب محوری این سیستم حسابداری توسط چند نهاد بین المللی مرتبط با سازمان ملل تولید و منتشر گردید و دستمایه قرار دادن این چارچوب از سوی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفت. 

از این رو، به منظور آشنایی با این سیستم حسابداری و استفاده از آن، کار ترجمه این مجموعه بنابر نیاز مرکز آمار ایران، در دستور کار پژوهشکده قرار گرفت.

فهرست مطالب این کتاب به صورت زیر است:

 • پیشگفتار مترجمان
 • پیشگفتار مولفان
 • پیشگفتار ارائه شده از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد
 • مقدمه
 • قدردانی‌ها
 • فهرست حروف اختصاری
 • مقدمه‌ای بر چارچوب محوری SEEA
 • ساختار حسابداری
 • حساب جریان های فیزیکی
 • حساب های فعالیت های زیست محیطی و جریان های مربوطه
 • حساب دارایی ها 
 • یکپارچه سازی و ارائه حساب ها 

  برای تهیه‌ی این کتاب که در قطع وزیری و ۵۳۴ صفحه با جلد شومیز به بهای ۳۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.


 

طراحی سایت