انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
فرهنگ دانشنامگی آمار - جلد یکم

«فرهنگ دانشنامگی آمار» منبع درجه‌ی یک اطّلاعات راجع به نظریه، روش‌ها، و کاربردهای آماری برای پژوهش‌گران است. این اثر ارزشمند جایگاه خود را به‌عنوان برجسته‌ترین مرجع مطلوب برای آن‌هایی که در زمینه‌ی آمار، نظریه‌ی احتمال، زیست‌آمار، کنترل کیفیت، و اقتصاد و در رابطه با کاربردهای روش‌های آماری در جامعه‌شناسی، مهندسی، علوم رایانه و ارتباطات، زیست‌پزشکی، روان‌شناسی‌، و … مشغول به کار هستند، حفظ کرده است. اوّلین گام برای تهیه‌ی فرهنگ دانشنامگی آمار، در سال ۱۳۷۶ با تشکیل «شورای فرهنگ دانشنامگی آمار» برداشته شد. شورای مذکور مبنای تهیه‌ی فـرهنگ دانشنامگی آمار را فـرهنگ ۱۳ جلدی (۹ جلد اصلی، ۱ جلد تکمیلی، و ۳ جـلد روزآمد) Encyclopedia of Statistical Sciences گذاشت که با سـرویراستاری آقای سـاموئل کاتس تهیه شـده است. به‌علت گستردگی کار و زمان‌بر بودنِ کامل کردن هر جلد فارسی، شورای فرهنگ دانشنامگی آمار تصمیم گرفت تا به‌منظور تسریع در قابل استفاده نمودن قسمت‌هایی از این فرهنگ برای علاقه‌مندان به علم آمار در کشور، هر جلد فارسی را در چند قسمت چاپ نموده، سپس به چاپ کامل هر جلد بپردازد. از این ‌رو، قسمت اوّل جلد یکم در تیر ۱۳۸۰ و قسمت دوم آن درشهریور ۱۳۸۱ به چاپ رسید و در فروردین ۱۳۸۳، ویرایش دوم مجموعه‌ی دو قسمت اوّل و دوم و قسمت سوم در قالب جلد یکم که شامل ۲۹۲ عنوان مقاله و ۷۴۲ صفحه می‌باشد، چاپ و منتشر شد.

برای تهیه‌ی این کتاب که در قطع وزیری بزرگ و ۷۴۲ صفحه با جلد گالینگور به بهای ۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.
طراحی سایت