انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
روش‌های براورد کوچک‌ناحیه‌ای

پژوهشکده‌ی آمار، با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی ارتقای دانش آماری جامعه، علاوه بر انجام طرح‌های پژوهشی و تألیف کتاب، ترجمه‌ و نشر منابع معتبر خارجی را به‌عنوان سیاست و شیوه‌ی مناسب برای روزامد شدن با دانش روز دنیا برگزیده است. ترجمه‌ی کتاب حاضر از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق این سیاست در دستور کار پژوهشکده‌ی آمار قرارگرفته است و امید می‌رود برای محققان و دانشجویان رشته‌ی آمار و رشته‌های مرتبط مفید واقع گردد. از آن‌جا که نواحی آماری کم‌‌نمونه و یا بدون نمونه‌ی بسیاری در سطوح پایین جغرافیایی وجود دارد و دست‌‌یابی به آمارهای قابل اعتماد در چنین نواحی‌‌ای از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، پرداختن به روش‌‌های براورد کوچک‌ناحیه‌‌ای به‌عنوان یکی از روش‌‌های آمارگیری نمونه‌‌ای مورد نیاز است. در این کتاب به روش‌‌های مشهور و معمول آمار مانند رگرسیون، نمونه‌‌گیری، مدل‌‌گزینی و استنباط آماری در راستای دستیابی و تولید آمارهای کوچک‌ناحیه‌‌ای پرداخته شده است. هدف عمده‌‌ی این کتاب ارائه‌‌ی گزارشی جامع از روش‌‌ها و نظرّیه‌‌ی براورد کوچک‌ناحیه‌‌ای به‌ویژه براورد نامستقیم مبتنی بر مدل‌‌های پیوند دهنده‌‌ی صریح کوچک‌ناحیه‌‌ای است. ترجمه‌ی کتاب حاضر به عهده‌ی استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا مشکانی بوده است ویرایش آن را جناب آقای دکتر حمیدرضا نواب‌پور انجام داده‌اند که بدین‌وسیله از زحمات این عزیران تشکر و قدردانی می‌گردد. از همه‌ی خوانندگان و صاحب‌نظران محترم تقاضا می‌شود که با ارائه‌ی نظرات خود، ما را در رسیدن به اهداف علمی مورد نظرمان یاری فرمایند.

فهرست مطالب این کتاب به صورت زیر است:


 • آشنایی
 • روش براورد حوزه‌‌ای مستقیم
 • روشهای جمعیت شناختی سنّتی
 • روش براورد‌‌‌‌حوزه‌ای نامستقیم
 • مدل‌های کوچک‌ناحیه‌‌ای
 • بهترین پیشگویی نااریب خطّی تجربی نظرّیه
 • بهترین پیشگویی نااریب خطّی تجربی (EBLUP) مدل‌‌های پایه‌‌ای
 • گسترش‌های براورد‌‌‌‌گر EBLUP
 • روش بیز تجربی (EB)
 • روش بیزی سلسله مراتبی (HB)
 • مرجع‌ها
 • واژه‌نامه
برای تهیه‌ی این کتاب که در قطع وزیری و ۳۷۸ صفحه با جلد شومیز و به بهای ۱۰۰.۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.
طراحی سایت