انتشارات

کتابخانه و مجلات
  
آمار رسمی

پژوهشکده‌ی آمار در راستای ایفای نقش و رسالت خود در زمینه ارتقای دانش آماری جامعه و کمک به نظام ملی آمار ایران، علاوه بر اجرای طرح‌های پژوهشی، تولید مقاله‌های علمی و برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت کاربردی، تألیف و ترجمه‌ی کتاب‌های مرتبط با مبحث آمارهای رسمی را در دستور کار خود دارد. با توجه به اهمیت آمار رسمی در کشور و همچنین وجود درس اختیاری آمار رسمی در سرفصل دروس دانشجویان رشته‌ی آمار در دانشگاه‌ها و همچنین تصویب رشته آمار رسمی در مقطع کارشناسی ارشد در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ و پذیرش دانشجو در این رشته از سال ۱۳۹۷، تهیه‌ی منابع درسی برای این رشته بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، در جامعه علمی کشور فقدان یک کتاب مرجع مرتبط با این موضوع کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود انتشار این کتاب بتواند تا حد قابل توجهی خلأ موجود را ترمیم کند. کتاب حاضر، مفاهیم، اصول و مبانی نظری آمار رسمی را بیان کرده و تلاش می‌کند تا خوانندگان را با مفاهیم مرتبط با آمار رسمی آشنا کند. تألیف این کتاب بر عهده‌ی آقایان دکتر حمیدرضا نواب‌پور، غلام‌رضا ایزدی و خانم محدثه صفاکیش بوده است که بدین وسیله از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی می‌شود. داوری این کتاب نیز توسط سرکار خانم دکتر زهرا رضائی قهرودی انجام شده است که بدین وسیله از زحمات ایشان نیز تشکر و قدردانی می‌شود. از همه‌ی خوانندگان و صاحب‌نظران محترم تقاضا می‌شود که با ارائه‌ی نظرهای خود، ضمن افزودن بر غنای این کتاب، ما را در راه رسیدن به اهداف علمی مورد نظرمان یاری فرمایند.

طراحی سایت