اخبار و رویدادها

دوره‌ی آموزشی «نمونه‌گیری نااحتمالی» در تاریخ ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز آمار سالن عادل آذر برگزار شد.
ﺳﻪشنبه 11 اردیبهشت 1403
216

 دوره‌ی آموزشی «نمونه‌گیری نااحتمالی» در تاریخ ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز آمار سالن عادل آذر برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «نمونه‌گیری نااحتمالی» در تاریخ ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز آمار ایران، سالن عادل آذر توسط دکتر فرهاد مهران مدرس سازمان بین‌المللی کار برگزار شد.

در این دوره آموزشی ابتدا توضیحاتی پیرامون مفاهیم انواع نمونه‌گیری نااحتمالی به طور مثال: نمونه‌گیری سهمیه‌ای، نمونه‌گیری قدم تصادفی، نمونه‌گیری گلوله برفی و نمونه‌گیری داوطلبانه پرداخته شد.

در ادامه توضیحاتی پیرامون برآورد پارامترها براساس داده‌های حاصل از نمونه‌گیری‌های نااحتمالی ارائه شد و راهکارهایی چون کالیبره کردن و جانهی برای این منظور معرفی شد.

در این دوره شرکت‌کنندگانی از مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت‌نامه ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان حضور داشتند.

تصاویر
  • دوره‌ی آموزشی «نمونه‌گیری نااحتمالی» در تاریخ ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز آمار سالن عادل آذر برگزار شد.
اشتراک گذاری
طراحی سایت