اخبار و رویدادها

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» را برگزار می‌کند
یکشنبه 05 شهریور 1402
257

 پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» را برگزار می‌کند

دوره‌ی آموزشی "برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL"

مدرس: دکتر سیدجمال میرکمالی (عضو هیئت علمی دانشگاه اراک) 

تاریخ برگزاری: 12 تا 14 شهریور 1402

ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:30

*مهلت ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11 شهریور 1402

هزینه شرکت در دوره 800 هزار تومان می‌باشد.

به شرکت کنندگان در این دوره‌، گواهی‌نامه حضور با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه می گردد.

تصاویر
  • پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی «برنامه‌نویسی با نرم‌افزار SQL» را برگزار می‌کند
اشتراک گذاری
طراحی سایت