اخبار و رویدادها

اولین جلسه نظارتی آمارگیری مشاغل کشور برگزار شد
ﺳﻪشنبه 31 مرداد 1402
220

 اولین جلسه نظارتی آمارگیری مشاغل کشور برگزار شد

اولین جلسه نظارتی "آمارگیری مشاغل کشور" با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و پژوهشکده آمار در روز یک‌شنبه 29 مرداد 1402 از ساعت 13 الی 15:30 برگزار شد.

این جلسه با حضور آقای دکتر شباک، رییس پژوهشکده آمار؛ خانم دکتر صبا، معاون پژوهشی؛ خانم دکتر کلهری، مدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری؛ آقای دکتر شیری، مدیر گروه پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی؛ خانم دکتر امینی، کارشناس گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده آمار؛ آقای دکتر امینی، مدیر مؤسسه بانک اطلاعات مرجع ایران؛ خانم دکتر باقرصاد، معاون مؤسسه؛ آقای مهندس امینی، مدیر تحقیق و توسعه و آمار مؤسسه؛ خانم ناصری، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴ اتاق بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی ایران؛ خانم نورینی، کارشناس آمار؛ خانم چیت‌ساز، کارشناس آمار تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، آقای دکتر امینی به معرفی آمارگیری مشاغل کشور پرداختند و توضیحاتی در خصوص طرح، اهداف، جامعه آماری و فرایندهای اجرای آمارگیری ارائه دادند. سپس آقای مهندس امینی نکاتی در خصوص سامانه‌های آمارگیری بیان کردند و به سؤالات اعضای جلسه در خصوص قابلیت‌های سامانه‌ها و نحوه اجرای آمارگیری پاسخ دادند. 

در این جلسه دکتر شباک در خصوص چگونگی ورود پژوهشکده و نقش نظارتی آن در اجرای طرح مذکور توضیحاتی ارایه دادند. ایشان اشاره داشتند پژوهشکده تمام مراحل و مستندات را بررسی کرده در صورت وجود هر گونه اشکال و مغایرت گزارش نظارتی خود را به طور کاملاً مستقل و کارشناسی ارايه خواهد کرد.

در ادامه، برنامه زمان‌بندی نظارت بر طراحی، اجرا و استخراج نتایج آمارگیری مشاغل کشور در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد فعالیت‌های نظارت بر آمارگیری و پیش‌نیازهای انجام نظارت با بیشترین سرعت و دقت ممکن انجام گیرند تا اهداف طرح به نحو مطلوب در زمان مناسب محقق گردند.

تصاویر
  • اولین جلسه نظارتی آمارگیری مشاغل کشور برگزار شد
اشتراک گذاری
طراحی سایت