اخبار و رویدادها

 پژوهشکده آمار سخنرانی «برآورد واریانس تغییرات شاخص های اصلی آمارگیری نیروی کار» را به‌صورت مجازی برگزار می‌کند
یکشنبه 29 مرداد 1402
192

  پژوهشکده آمار سخنرانی «برآورد واریانس تغییرات شاخص های اصلی آمارگیری نیروی کار» را به‌صورت مجازی برگزار می‌کند

سخنرانی با عنوان "برآورد واریانس تغییرات شاخص های اصلی آمارگیری نیروی کار"

سخنران: آقای محمدرضا ریحانی "کارشناس آمارگیری‌های خانواری مرکز آمار ایران" 

تاریخ برگزاری:  چهارشنبه 1شهریور 1402

ساعت برگزاری: 10 الی 12

شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است.

skyroom.online/ch/srtc/variance

تصاویر
  •  پژوهشکده آمار سخنرانی «برآورد واریانس تغییرات شاخص های اصلی آمارگیری نیروی کار» را به‌صورت مجازی برگزار می‌کند
اشتراک گذاری
طراحی سایت