اخبار و رویدادها

پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی "آشنایی با آمارگیری ثبتی‌مبنا (پیشرفته)" را برگزار می‌کند
دوشنبه 03 بهمن 1401
36

 پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی "آشنایی با آمارگیری ثبتی‌مبنا (پیشرفته)" را برگزار می‌کند

دوره‌ی آموزشی "آشنایی با آمارگیری ثبتی‌مبنا (پیشرفته)"

مدرس: ودود کرامتی (مشاور مرکز آمار ایران و کارشناس تحلیل‌گر سیستم‌) 

تاریخ برگزاری:  9 تا 11 بهمن 1401

ساعت برگزاری: 8:30 الی 12:30

*مهلت ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۱

هزینه شرکت در دوره 400 هزار تومان می‌باشد.

به شرکت کنندگان در این دوره‌، گواهی‌نامه حضور با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه می گردد.

تصاویر
  • پژوهشکده آمار دوره‌ی آموزشی "آشنایی با آمارگیری ثبتی‌مبنا (پیشرفته)" را برگزار می‌کند
اشتراک گذاری
طراحی سایت