اخبار و رویدادها

برنامه میزگردهای تخصصی در شانزدهمین کنفرانس آمار
چهارشنبه 02 شهریور 1401
91

 برنامه میزگردهای تخصصی در شانزدهمین کنفرانس آمار

برنامه میزگردهای تخصصی در شانزدهمین کنفرانس آمار، روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 از ساعت 19:30-18:00به شرح زیر می باشد:

 

- میزگرد تخصصی با سخنرانی های دکتر محسن محمدزاده، دکتر محمدرضا فقیهی، دکتر فرزاد اسکندری، دکتر حسین حق بین، دکتر مجید چهکندی؛ با عنوان "آینده علم آمار، علوم داده"

مسُول میزگرد: دکتر نصراله ایران پناه

لینک ورود جلسه: 

http://webinar.umz.ac.ir/panel1

- میزگرد تخصصی با سخنرانی های دکتر زهرا رضایی قهرودی، علیرضا زاهدیان، سعداله مرادی، علی رجالی، سیدنعمت اله میرفلاح نصیری؛ با عنوان "راهکارهای گسترش همکاری های دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در حوزه آمار"

مسُول میزگرد: سیدنعمت اله میرفلاح نصیری

لینک ورود جلسه: 

http://webinar.umz.ac.ir/panel2

 

برنامه میزگردهای تخصصی در شانزدهمین کنفرانس آمار، روز پنج شنبه مورخ 1401/06/03 از ساعت 19:00-17:00به شرح زیر می باشد:

- میزگرد تخصصی با سخنرانی های دکتر فریبا سادات بنی هاشمی، علی اکبر محزون، حسن رنجی، علیرضا ساجدی، احسان بهرامی سامانی، هما طاهری پور؛ با عنوان "سرشماری ثبتی مبنا و نقش علم آمار در آن" 

مسُول میزگرد: دکتر اشکان شباک

لینک ورود به جلسه:

http://webinar.umz.ac.ir/panel1

- میزگرد تخصصی با سخنرانی های محمود مهرمحمدی، ابوالفضل رفیع پور، احسان بهرامی سامانی، آزادیه فرزان؛ با عنوان "جایگاه آمار و احتمال در ریاضیات مدارس" 

مسُول میزگرد: عبدالحمید رضایی رکن آبادی

لینک ورود به جلسه:

http://webinar.umz.ac.ir/panel2

تصاویر
  • برنامه میزگردهای تخصصی در شانزدهمین کنفرانس آمار
اشتراک گذاری
طراحی سایت