اخبار و رویدادها

داده های برآورد تولید ناخالص داخلی جاری و ثابت منطقه ای (سال 1400) منتشر شد
پنجشنبه 20 آبان 1400
291

 داده های برآورد تولید ناخالص داخلی جاری و ثابت منطقه ای (سال 1400) منتشر شد

بر اساس مطالعات پژوهشی انجام شده توسط پژوهشکده آمار "داده های برآورد تولید ناخالص داخلی جاری و ثابت منطقه ای(سال 1400)" منتشر شد.

فایل داده ها به پیوست قابل دسترس می باشد.

تصاویر
  • داده های برآورد تولید ناخالص داخلی جاری و ثابت منطقه ای (سال 1400) منتشر شد
اشتراک گذاری
فایل های پیوست
طراحی سایت