آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی

  • نویسنده / نویسندگان: حسین هشیارمنش
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1394
  • همکاران: کاوه کیانی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: آمار رسمی، داده‌کاوی
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۳

داده‌های گردآوری شده در آمار رسمی، نمایشی کلّی از ساختار اجتماعی، اقتصادی، جمعیت‌شناختی، و فرهنگی جامعه را به دست می‌دهد. با توجه به قابلیت‌های روش‌های داده‌کاوی در کشف الگو و ارتباط‌ها در یک مجموعه داده، با استفاده از آن بر روی داده‌های آمار رسمی می‌توان الگوها و ارتباط‌های مفید و تأثیرگذار را استخراج کرد. افراد مختلفی با توجه به زمینه فعالیت و دیدگاه خود درباره داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی بحث کرده‌اند؛ اما منبع جامعی برای معرفی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی وجود ندارد. هدف از این طرح، معرفی و بررسی روش‌های داده‌کاوی و کاربرد آن در آمار رسمی است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت