آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

شناسایی و سنجش وجوه اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده آمار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1394
  • همکاران: مرکز آمار ایران
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: اقتصاد ایران - بنیاد مستضعفان
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۳

امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از تیم‌های متخصصان در حوزه‌های مختلف به تجزیه و تحلیل متغیرهای عرصه تولید و تمایلات بخش مصرف می‌پردازند. با شناخت دقیق وضعیت داخلی و خارجی بنگاه، مدیران آن بنگاه می‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود از تمام اطلاعات ممکن بهره‌مند و در امر هدایت امور از آن اطلاعات استفاده کنند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای بنگاه‌های زیر مجموعه بسیار زیادی است که در حوزه‌های اقتصادی بسیار متنوعی به فعالیت مشغول هستند. لذا بنیاد مستضعفان نیازمند مجموعه‌ای از بررسی‌های دقیق اقتصادی است که با استفاده از آن‌ها به تعیین وضعیت درونی بنگاه‌های زیر مجموعه و در نتیجه وضعیت و جایگاه اقتصادی خود در بازار بپردازد. این بررسی‌ها در وهله نخست تصویری دقیق بر اساس تعاریف، مفاهیم و استانداردهای اقتصادی از ساختار اقتصادی بنیاد مستضعفان ارائه می‌کند و سپس امکان ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد و بازنگری در راهبردهای اقتصادی را فراهم می‌آورد. این مطالعه به سفارش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در راستای تأمین نیاز به ارزیابی اقتصادی عملکرد بنگاه‌های زیر مجموعه‌اش انجام شده است.

طراحی سایت