آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی برای پیش گویی نرخ بیکاری ایران (سال 1395)

  • نویسنده / نویسندگان: اشکان شباک
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1396
  • همکاران: تابان باغ فلکی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۳

دشواری روزافزون گردآوری اطلاعات به روش‌های سنتی به دلیل پیچیدگی‌های امروزی جوامع آماری، نیاز به مطالعه برای دگرگونی و یا بهنگام سازی روش‌های آمارگیری را ضروری کرده است. استفاده از دیگر منابع داده‌ها و مدل‌سازی، از روش هایی هستند که می توانند به عنوان جایگزین روش‌های آمارگیری بکار رفته و یا به افزایش دقت برآورد‌ها و استنباط های ناشی از آمارگیری های سنتی یاری رسانند. منابع اطلاعاتی ناشی از داده‌های پیشین (مانند آمارگیری های گذشته و یا داده‌های ثبت شده) همواره یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای این منظور می‌باشند. بنابراین به‌نظر‌ می‌رسد اگر بتوان با بکارگیری روش‌های استنباط بیزی و مدل سازی، از اطلاعات این منابع داده‌ها در پیش‌گویی یا بهنگام‌سازی برآورد‌های موردنظر بهره جست، گامی بزرگ در جهت کاهش هزینه و خطای آمارگیری‌ها به ویژه در آمارگیری‌های جمعیتی، به شمار خواهد رفت. طرح پژوهشی پیشنهاد شده قصد دارد تا ضمن مطالعه‌ی مفاهیم و اصول نظریه‌ی بیز، با مرور منابع موجود و بررسی آخرین پژوهش‌ها و اقدامات انجام شده درباره‌ی بکارگیری روش‌های استنباط بیزی، به امکان سنجی استفاده از این روش‌ها در آمارگیری‌های مراکز آمار رسمی و به ویژه انجام پیش‌گویی‌های موردنظر و هم‌پیوند با آمارگیری‌های اشاره شده بپردازد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت