آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

اقتصاد روستایی ایران - حساب تولید بخش های اقتصاد در حوزه روستایی - 1393

  • نویسنده / نویسندگان: کوروش جوادی پاشاکی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: 13 دى 1396
  • همکاران: نادر حکیمی‌پور- محمدصادق علی‌پور- ایوب فرامرزی- جواد حسین‌زاده- محمد نورمحمدی- علیرضا زاهدیان- نعمت الله رضایی- سپیده صالحی- محمدصادق مهدوی خرمی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: روستا
  • زمان اجرا : 1396/10/13 تا 1396/10/13

حساب تولید روستایی مجموعه‌ای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حساب‌های ملی است که به‌صورت جامع و هدفمند مطالعه‌ی کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی روستا را برای یک دوره‌ی زمانی معلوم، معمولاً یک سال، امکان‌پذیر می‌سازد. به‌عبارت‌ دیگر نقشی را که حساب‌های ملی در سطح کل کشور به عهده دارد، حساب‌های روستا همان نقش، اهمیت و کاربرد را در سطح روستایی عهده‌دار است. از نظر اهمیت و کاربرد نیز، حساب‌های روستایی، نقش شایان توجهی را در برنامه‌ریزی روستایی، بررسی عملکرد اقتصاد روستایی و تحلیل امکانات و پتانسیل‌های روستایی به عهده دارد. به‌طوری‌که تحقق اهداف برنامه‌ریزی روستایی بدون استفاده از یافته‌ها، شاخص‌ها و متغیرهای حساب‌های روستایی امکان‌پذیر نیست. مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع تهیه و انتشار آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سال‌ها به تهیه و انتشار اصلی‌ترین آمارهای رسمی کشور پرداخته است. تا کنون مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار تنها در سطوح ملی و استانی فارغ از تقسیم‌بندی‌های شهری و روستایی حساب‌های ملی و منطقه‌ای را تهیه کرده است. از آنجا که روستاها از اجزای پایه‌ای و اساسی هر جامعه هستند و گام‌برداشتن در مسیر توسعه و تعالی همه جانبه بدون توجه ویژه به این جزء اساسی ممکن نخواهد بود و همچنین با توجه به اهمیت و کاربردهای حساب روستایی به خصوص در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مرکز آمار ایران با همکاری پژوهشکده‌ی آمار برای نخستین‌بار تهیه‌ی حساب تولید اقتصاد در بخش روستایی برای سال 1393 را در دستور کار خود قرار داده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت