آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مطالعه شاخص‌های جمعیتی اهداف توسعه پایدار و شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی آن

مطالعه شاخص‌های جمعیتی اهداف توسعه پایدار و شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی آن

  • نویسنده / نویسندگان: شهلا کاظمی پور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آذر 1396
  • همکاران: محمد شیری- پریسا بخشی- نادر حکیمی پور- ایوب فرامرزی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص های جمعیتی توسعه پایدار
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۶

در اجلاس 20 ریو در برزیل، رهبران جهان توافق کردند که سال 2015، پایان اهداف توسعه هزاره باشد و اهداف توسعه پایدار جایگزین آن گردد. بنابراین، در فاصله اجلاس ریو در سال 2012 تا سال 2015 کشورهای عضو متعهد شدند یک فرآیند بین الدولی فراگیر، شفاف و باز را برای تمام ذی‌نفعان در خصوص اهداف توسعه پایدار با رویکرد گسترش و بسط اهداف جهانی توسعه پایدار ایجاد نمایند. حاصل تلاش و مشارکت همه ذی‌نفعان در سراسر جهان پس از جلسات و گردهمایی‌های بسیار، سند دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است که الگوی عمل و فعالیت همه کشورها در 15 سال آتی خواهد بود. اهداف توسعه پایدار شامل 17 هدف کلان و 169 هدف خرد در زمینه توسعه پایدار است که نشان از دامنه وسیع آن و توجه به کلیه ابعاد توسعه پایدار دارد. یکی از مهمترین مواردی که در زمینه برنامه‌ریزی و تنظیم اهداف سطح کلان همچون اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار می‌گیرد در نظر گرفتن شاخص‌هایی چند بعدی با اعتبار و روایی بالا به منظور ارزیابی میزان تحقق این اهداف است. به عبارت دیگر، ارزیابی دقیق میزان تحقق اهداف تنظیم شده کمک شایان توجهی را به سیاست‌گذاران در رابطه با موانع یا پیشرفت‌های تحقق اهداف کرده و زمینه را برای اقدامات مداخله‌ای همچون بازنگری در اهداف در صورت لزوم فراهم می‌سازد. از آنجا که تحولات جمعیتی ارتباط نزدیکی با اهداف توسعه پایدار دارد، شناسایی شکاف‌های اطلاعاتی مرتبط با این شاخص‌ها کمک شایان توجهی به سیاست‌گذاران برای ارزیابی دقیق تحقیق اهداف توسعه پایدار به خصوص در اهدافی که تحولات جمعیتی در آن نقش قابل توجهی دارد، خواهد کرد. از این‌رو هدف این پژوهش شناسایی شکاف‌های شاخص‌های جمعیتی اهداف توسعه پایدار است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت