آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

گزارش شورای راهبری آموزش و پژوهش نظام آماری کشور در سال 1400

  • نویسنده / نویسندگان: پژوهشکده آمار
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • همکاران: طاهره امینی، بهامین تختایی، علی جدیدزاده، شیرین جعفری، مریم حسن‌زاده، ربابه حسین‌پور، پروانه دانایی، رسول رضایی، فرشاد سنگاچین، حشمت‌اله قلی‌زاده، بنفشه رییسی، احمد سعیدی، اشکان شباک، صدیقه شمس، محبوبه شهبازی، محمد شیری، فریده عظیمی، محمدرضا فریدروحانی، لیدا کلهری، کیانا ملک‌پور، ضا منیعی، ساناز مهندسی، حسن نصیرپور، مهدی نقی‌خانی، طه نوراللهی، محمد وصال

یکی از محورهای اجرایی راهبردهای برنامه ملی توسعه آمار کشور ۱۴۰۰-۱۳۹۶، پژوهش و آموزش نظام آمار کشور است. مطابق با ماده 8 این برنامه، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار مکلف شدند تا باهمکاری نظام آماری کشور به منظور یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی نظام آماری کشور، مجموعه‌ای از اقدامات در ۶ بند، ذیل ماده 8 انجام دهند. مطابق با بندهای ب و ج ماده 8، شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری کشور به ریاست مرکز آمار ایران و عضویت نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای عالی، انجمن آمار و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب تشخیص مرکز آمار ایران تشکیل شد و آیین‌نامه تشکیل شورای راهبری پژوهش و آموزش در 112امین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به تاریخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۰ و در ۶۰‌امین جلسه شورای عالی آمار به تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۳ تصویب و ابلاغ شد. همچنین به منظور بررسی تخصصی و تدوین راهبردهای مورد نیاز برای سیاست‌گذاری در حوزه پژوهش و آموزش، مطابق با آیین‌نامه اجرایی شورای راهبری، دو کارگروه آموزش و پژوهش ذیل شورای راهبری پژوهش و آموزش با همکاری اعضا هیئت علمی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

در مجموع، در سال ۱۴۰۰، شورای راهبری پژوهش و آموزش نظام آماری دو جلسه داخلی، کارگروه پژوهش 9 جلسه، کارگروه آموزش ۶ جلسه و 3 جلسه مشترک شورای راهبری با کارگروه‌های پژوهش و آموزش برگزار شد. در ادامه، خلاصه‌ای از فعالیت‌های صورت گرفته در سه بخش؛ شورای راهبری آموزش و پژوهش، کارگروه پژوهش و کارگروه آموزش ارائه می‌شود.

 

فایل های پیوستی
طراحی سایت