آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ارزیابی کیفیت داده‌های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشماری ثبتی‌مبنا

ارزیابی کیفیت داده‌های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشماری ثبتی‌مبنا

  • نویسنده / نویسندگان: سیدنعمت‌اله میرفلاح‌نصیری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آذر 1398
  • همکاران: کاوه کیانی، علی اکبر محزون، شکوفه قصوری، محمد شیری، اشکان شباک، مریم پوررضا، الهام فتحی، حسام خدامرادی، آسیه عباسی، بهناز سرخیل، سعید فیاض
  • گروه پژوهشی مسئول: پردازش داده ها و اطلاع رسانی
  • زمان اجرا : تیر 1398

دستیابی به براوردهای قابل اعتماد از جمعیت، ترکیب خانوارها، ویژگی‌های آن‌ها و مشخصات محل سکونت آن‌ها هدف انجام سرشماری‌ها است. در کنار اهمیت و مطلوبیت تغییر روش سرشماری از سرشماری سنتی به سرشماری ثبتی‌مبنا برای سازمان­های آماری، «ارزیابی کیفیت» از مهم‌ترین و پایه­ای ترین جنبه­های بهره­برداری از داده­های این سرشماری است. اندازه‌گیری درستی و صحت داده‌ها باید با روش‌ها و تحت یک مدیریت ارزیابی کیفیت منحصر به خود انجام شود و لزوماً نمی‌توان از معیارهای ارزیابی کیفیت آمارگیری‌های سنتی بهره گرفت و تنها در صـورتی کـه داده‌هـای اداری و آمارهای ثبتی دارای کیفیت کافی بوده و داده‌های در دسترس با مفاهیم مورد نیاز، مطابقت داشته باشند مـی‌تـوان از آن‌ها به جای آمارگیری مستقیم استفاده کـرد.

مفهوم ارزیابی کیفیت و به عبارت دیگر مفهوم ذات کیفیت متفاوت خواهد بود. لذا لازم است با نگاه به روش‌شناسی تهیه و تولید آمارهای ثبتی‌مبنا چارچوبی مطابق با سرشماری ثبتی‌مبنا طراحی شود. کیفیت داده‌های ورودی به قدری اهمیت دارد که می‌تواند کیفیت کل فرایند سرشماری ثبتی‌مبنا را تحت شعاع قرار دهد و به عبارت دیگر، ارزیابی کیفیت از ضروریات اجرای سرشماری ثبتی-مبنا است که با ارزیابی کیفیت سرشماری‌های سنتی و آمارگیری‌های نمونه‌ای متفاوت است. زمانی که منابع ترکیب می‌شوند، ارزیابی سازگاری وظیفه‌ی جدید منحصر به آمارگیری‌های ثبتی است. ارزیابی کیفیت کاری نظام‌مند جهت تشخیص خطاهای مشخص و محتمل است. بنا بر این، ویرایش، تضمین کیفیت، و طراحی یک سرشماری ثبتی-مبنا برای این کار مباحثی در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود. علاوه بر آن فراهم بودن زیرساخت‌های مرتبط در حوزه IT و تهیه بستر سیستمی استاندارد، متناسب با بانک های اطلاعاتی دریافتی وهمچنین فراهم نمودن زیرساخت‌های قاتونی به منظور دریافت ریزداده‌های مورد نیاز از سازمان‌ها و استفاده از داده‌های اداری امری ضروری است.

این گزارش، در گام اول به دنبال طراحی «چارچوب ارزیابی کیفیت» برای ارزیابی داده‌های ورودی جهت استفاده در سرشماری ثبتی مبنا است. چارچوب ارزیابی کیفیت مورد هدف این طرح پژوهشی، به نحوی طراحی شده است که ابعاد مختلف کیفیت داده‌های ثبتی را مورد توجه قرار داده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت