آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تاثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید-19

تاثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید-19

  • نویسنده / نویسندگان: روشنک علی اکبری صبا
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1400
  • همکاران: اشکان شباک، اسعداله رضایی، لیدا کلهری ندرآبادی، محمد شیری، رسول صادقی، حسام خدامرادی، سیاوش مرادآبادی، سیدمهدی حسینی نژاد، مریم زنگنه، ندا مصطفوی، فاطمه مشایخی، زهرا نجفی، طاهره امینی، بهناز سلمانی علایی، فرهاد مهران و طه نورالهی (مشاور)
  • گروه پژوهشی مسئول: طرح های فنی و روش های آماری
  • زمان اجرا : شهریور 1399

بروز و شیوع بیماری کووید ۱۹ و محدودیت‌ها و شرایط اجتماعی ناشی از آن، تغییرات چشم‌گیری بر ویژگی‌های خانوارها و اعضای آن در اغلب کشورهای جهان تحمیل کرده است. در چنین شرایطی تغییرات صفات و ویژگی‌های اعضای خانوارها از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی جامعه از سوی دیگر می‌تواند عملکرد خانوارها را در جامعه به شدت تحت تأثیر قرار دهد. برای سنجش این تغییرات و بررسی و تحلیل تأثیرات آن بر خانوارها، مراکز آماری کشورها با اجرای آمارگیری‌های متنوعی اقدام به گردآوری اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کرده‌اند تا بتوانند تصویر شفافی از رفتار جامعه و ویژگی‌های آن در روزها و ماه‌های آتی ترسیم کنند.

در این میان پژوهشکده آمار بر اساس نیازسنجی مرکز آمار ایران حسب وظایف محوله و در چارچوب اصل مالکیت کشور و اولویت‌های ملی با حمایت مالی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) طرح جامعی را تدوین کرده است تا با طراحی و اجرای یک آمارگیری خانواری ملی و استفاده از آمارهای اداری و ثبتی موجود، تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر برخی صفات خانوارهای کشور اندازه‌گیری، سنجش و تحلیل شود. اطلاعات این طرح در پنج محور  رفتارهای پیشگیرانه، ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن، وضع تحصیلی کودکان ۶ساله و بالاتر، وضع ازدواج و فرزندآوری، وضع فعالیت اقتصادی افراد ۱۸ساله و بالاتر و سلامت روان افراد ۱۸ساله و بالاتر جامعه ارائه می‌گردد. امید می‌رود نتایج این طرح، اطلاعاتی سودمند برای انجام مداخلات درست و به جا در راستای کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از بیماری کووید ۱۹ در اختیار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار دهد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت