آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه‌ی حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها

تهیه‌ی حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها

  • نویسنده / نویسندگان: زهرا رضایی قهرودی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: تیر ۱۳۹۷
  • همکاران: فرهاد مهران (مشاور)- سپیده صالحی- نادر حکیمی‌پور
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: حساب کار، نیروی کار، سرشماری، جداول داده ستانده، جداول تلفیقی، تراز کردن.
  • زمان اجرا : تیر ۱۳۹۶

با توجه به علاقمندی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به بررسی وضعیت اشتغال در کشور و وجود آمار و ارقام متفاوت از منابع آماری مختلف از جمله آمارگیری نیروی کار، سرشماری نفوس و مسکن، حساب‌های ملی و ... دستیابی به یک عدد واحد برای اشتغال کل کشور فارغ از منبع تولید اطلاعات ضروری است. برای دستیابی به این هدف، لازم است تا آمار عرضه‌ی نیروی کار از طریق اطلاعات طرح‌های خانواری از جمله آمارگیری نیروی کار با آمار تقاضای نیروی کار حاصل از آمارگیری‌های کارگاهی و حساب‌های ملی جمع‌آوری و پس از تلفیق و تطبیق این منابع اطلاعاتی، به آمارهای یکپارچه در حوزه‌ی اشتغال دست یابیم. سیستم حسابداری کار یک سیستم اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی در حوزه‌ی کار است كه قادر به تلفیق و هماهنگ كردن اطلاعات منابع متفاوت با تعاریف، مفاهیم و طبقه‌بندی‌های مختلف در یک سیستم یکپارچه است. این سیستم با استفاده از چارچوب مفهومی سیستم حسابداری کار، مکانیسمی برای ترکیب داده‌های گردآوری شده از منابع مختلف جهت تدوین یک مجموعه اطلاعات یکپارچه تهیه می‌کند. از مزایای دستیابی به حساب‌های کار می‌توان به یکسان‌سازی تعاریف و مفاهیم، پوشش کامل اطلاعات از منابع مختلف و تهیه و تحلیل آمارهای جدید از تلفیق اطلاعات به دست آمده از حساب‌های کار نام برد.

هدف اصلی این طرح مطالعاتی، آشنایی با مفاهیم، اصول و چارچوب مفهومی سیستم حسابداری کار، تعیین چارچوب مناسب و قابل دستیابی برای تهیه‌ی حساب کار در ایران و محاسبه‌ی حساب اشتغال، حساب ساعات کار و حساب درامد از کار در ایران فارغ از در نظر گرفتن منبع تولید اطلاعات است. در این طرح مطالعاتی، مشابه کشورهای پیشرو در تهیه‌ی حساب‌های کار مانند استرالیا، هلند، سوئیس، دانمارک و انگلیس، با استفاده از منابع آماری موجود، برای اولین‌بار، به شناسایی دلایل اختلاف آمارهای اشتغال از منابع مختلف، شناسایی تفاوت‌های موجود در تعاریف و مفاهیم و طبقه‌بندی‌ها و تعیین میزان اختلاف اشتغال از منابع مختلف، برطرف کردن خطاهای اندازه‌گیری و اعمال تعدیل‌های لازم و در نهایت محاسبه‌ی حساب‌های اشتغال پرداخته‌ شده است تا علاوه بر آشنایی کاربران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران با چگونگی استفاده از آمارها، میزان اشتغال در کل کشور فارغ از منبع اطلاعاتی آن نیز معرفی شود. با محاسبه‌ی حساب اشتغال، حساب ساعات کار و حساب درامد از کار که از مؤلفه‌های حساب‌های کار است، امکان محاسبه‌ی شاخص‌های دیگر در خصوص بازار کار از جمله بهره‌وری، سهم درامد نیروی کار از GDP، اندازه‌گیری تأثیر یک شغل یا یک ساعت کار در تولید بخش‌های اقتصادی و اندازه‌گیری تأثیر هر واحد سرمایه‌گذاری در اشتغال و ... برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فراهم ‌می‌شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت