آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

امکان‌سنجی برآورد نرخ بیکاری به روش تولید جمعیت هم‌گذاشتی

  • نویسنده / نویسندگان: اشکان شباک
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۹۷
  • همکاران: حامد لروند، کاوه کیانی، عباس مرادی، نادر حکیمی‌پور
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: نرخ بیکاری
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۷

دشواری روز‌افزون گردآوری اطلاعات به روش‌های سنتی به دلیل پیچیدگی‌های امروزی جوامع آماری، نیاز به مطالعه برای دگرگونی یا بهنگام‌سازی روش‌های آمارگیری را ضروری کرده است. استفاده از دیگر منابع داده‌ها و مدل‌سازی، از روش‌هایی هستند که می‌توانند به‌عنوان جایگزین روش‌های آمارگیری به کار رفته یا به افزایش دقت براوردها و استنباط‌های ناشی از آمارگیری‌های سنتی یاری رسانند. معمولاً یک مجموعه داده قادر به تأمین همه‌ی نیازهای محققان برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیست و این مسئله پژوهشگر را وادار به استفاده از انواع مختلفی از داده‌های موجود مانند ریزداده‌ها و داده‌های گردآوری شده در سرشماری‌ها می‌کند. جداول سرشماری شامل اطلاعاتی در مورد توزیع جغرافیایی جمعیت است اما معمولاً اطلاعات جزئی‌تر در مورد ویژگی‌های افراد یا خانوار، از ریزداده‌های حاصل از آمارگیری‌های نمونه‌ای به‌دست می‌آید. یکی از روش‌های براورد که در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است، روش ساخت جمعیت همگذاشتی است که به‌عنوان یک ابزار آماری مهم، می‌تواند در چنین مواردی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع روش ساخت جمعیت همگذاشتی، علاوه بر تأمین ریزداده‌ها در سطوح جغرافیایی کوچک، مجموعه داده‌ای تولید می‌کند که اصول محرمانگی را رعایت می‌کند و قابلیت انتشار عمومی برای استفاده‌ی محققان و موارد آموزشی دارد.

هدف این طرح پژوهشی تولید جامعه شبیه‌سازی شده برای استان‌های کشور به روش همگذاشتی و براورد نرخ بیکاری بر اساس این جامعه‌ی همگذاشتی و مقایسه‌ی آن با مقادیر واقعی است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت