آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی

  • نویسنده / نویسندگان: نسرین افتخاری، روشنک علی‌اکبری صبا، محمود قاضی طباطبایی، یداله محرابی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۹۱

رشد روزافزون خانوارهای زن سرپرست پدیده‌ای است که به استناد آمارهای رسمی کشور به وقوع پیوسته به‌گونه‌ای که درصد خانوارهای زن سرپرست از کل خانوارهای جامعه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. اهمیت نهاد خانواده و نقش سرپرست در اداره و تأمین نیازهای اصلی اعضا و ویژگی‌های خاص خانوارهای زن‌سرپرست از یک سو، و گاهاً وجود تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های حقوقی و عرفی و نابرابری در عرصه‌های مختلف اجتماعی اقتصادی برای زنان از دیگر سو، آسیب‌پذیری بخش قابل توجهی از این جامعه را سبب شده و توجه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده‌ی آمار «بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی» را در دستور کار خود قرار داده است. در اجرای این طرح، پژوهشکده‌ی آمار از حمایت‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بهره گرفته است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت