آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضع سواد جمعیت شش ساله و بیشتر در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: مریم پوررضا انور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: خدیجه کریمی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

جهان امروز، جهان علم واندیشه وعصر اندیشمندان و مبتکرین و خلاقان است و تنها به واسطه‌ی علم می‌توان به علل امور پی برد. بدیهی است جامعه‌ای موفق و پایدارتر است که زیربنای علمی آن از استحکام بیش‌تری برخوردار باشد و بالطبع هرقدر سطح علم و دانش یک جامعه فزونی یابد، مشکلات و نواقص آن تقلیل پیدا می‌کند به بیان امروزی، دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه، به شمار می‌آید وجامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار کند.

فایل های پیوستی
طراحی سایت