آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی جمعیت ازلحاظ جنسیت ۱۳۸۵-۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: مرضیه مبارکی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: مهسا سعادتی- مرضیه مبارکی- کیمیا شمیرانی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: جنسیت
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

واژه جنسیت به تفاوت‌های ساختار بندی شده اجتماعی بین دو جنس مرد و زن و روابط اجتماعی بین آنها اطلاق می‌شود. تفاوت‌های بین مرد و زن در طول تاریخ روابط اجتماعی شکل گرفته و در طی زمان و در میان فرهنگ‌ها متغیر است. تحلیل‌های جنسیت روش‌های مختلف مورد استفاده برای درک روابط بین مردان و زنان در ارتباط با دسترسی به منابع، فعالیت‌های آنها و محدودیت‌هایی که با آن روبرو هستند را تبیین می‌نماید. علاوه بر این تحلیل جنسیت، ارزیابی اثرات سیا ستها و برنامه های مورد استفاده در جهت کاهش شکاف بین مردان و زنان را امکان پذیر می نماید. گزارش حاضر آمارهای جنسیت در ایران رادر زمینه‌های جمعیت، سرپرست خانوار،وضع زناشویی ،وضع سوادو تحصیلات و نیروی کار با محوریت نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵و۱۳۹۰ مورد بررسی مقایسه‌ای قرار داده است. این گزارش در چارچوب پروژه مشترک مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت ملل متحد تهیه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت