آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی فعالیت ها، خدمات و قوانین مربوط به خانوارهای زن سرپرست

  • نویسنده / نویسندگان: نسرین افتخاری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: جعفر عسگری- محمدرضا سینایی- بتول فاضلی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خانوارهای زن‌سرپرست
  • زمان اجرا : خرداد 1392

زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند ولی به بیان گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بهره کمی از مواهب توسعه داشته‌اند که در جوامع در حال توسعه با توجه به محدودیت منابع و گستردگی فرهنگ و تفکر تبعیض‌آمیز این شکاف بیشتر می‌شود. این وضعیت در شرایط معمول به عنوان پدیده‌ای ناشی از نابرابری جنسیتی ارزیابی می‌شود اما در شرایطی که زنان علاوه بر انجام وظایف مادری، مجبور به اداره و تامین معیشت خانواده به عنوان سرپرست خانوار نیز هستند، نابرابری‌های یادشده علاوه بر تحمیل فشار و دشواری بر این زنان، موجب کاهش سطح زندگی اعضای خانوار زن سرپرست هم می‌شود که به این ترتیب با پیدایش پدیده فقر، دخالت سیاست‌گذاران و سازمان‌های حمایتی مطرح می‌شود. برای پاسخگویی به این معضل در بند 4اصل 21 قانون اساسی کشور بر ایجاد بیمه‌های خاص بیوگان و زنان سالخورده وبی‌سرپرست تاکید شده و پس از آن نیز در قوانین، مقررات و مصوبات گوناگون ضرورت توجه وحمایت این اقشار مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا سازمان ها و دستگاه‌های مختلفی تمام یا بخشی از فعالیت‌های خود را به این امر اختصاص داده و تلاش کرده‌اند بر مبنای مقررات یادشده، این گروه را مورد حمایت قرار داده و در جهت عادی‌سازی شرایط زندگی به آنان مدد رسانند. گزارش حاضر با هدف معرفی قوانین و مقررات مرتبط با مقوله زنان سرپرست خانوار، آشنایی با مهم‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات به خانوارهای زن سرپرست و فعالیت‌ها و اقدامات آن‌ها در این خصوص تهیه شده است که بر اساس گردآوری و مطالعه اسناد و مدارک موجود و نیز مراجعه وکسب اطلاع از سازمان‌های مرتبط انجام شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت