آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

ارائه و تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی آبادی‌های کشور در سال ۱۳۹۰ و مقایسه‌ی آن با سال ۱۳۸۵

  • نویسنده / نویسندگان: نریمان یوسفی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: بتول خوندابی- محمد حداد سلیمانی- مرضیه اربابی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: آبادی‌ها
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

کمبود اطلاعات صحیح و دسته‌بندی‌شده‌ی آبادی‌ها همواره یکی از مشکلات پیش روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور بوده است و کارشناسان مسائل روستایی را نیز با مشکلات عدیده‌ای در برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های اجرا شده مواجه ساخته است. سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن با ارائه‌ی اطلاعات کلی از ساختار جمعیتی، اقلیمی و امکانات مستقر در آبادی‌ها یکی از جامع‌ترین دادگان‌های آبادی‌ها بوده و به‌عنوان فرصتی مغتنم، زمینه‌ی بررسی‌های متعدد را برای پژوهشگران فراهم ساخته است. نتیجه‌ی این بررسی می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌ریزی‌های روستایی در سطح ملی و استانی مورد استفاده قرار گیرد. 

فایل های پیوستی
طراحی سایت