آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارهای تک فرزند در سرشماری‎های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: مهدی وحدتی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: سید مسعود حسینی، مهدی حسین‌پوری، صمد احسانی، رضا آذر گشایش
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: خانوارهای تک فرزند
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

مقایسه نتایج سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در سطح کل کشور و مخصوصاً استان‌هایی نظیر استان گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز و حتی آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که پدیده تک فرزندی به شدت حال افزایش است. شیوع پدیده تک فرزندی تنها یک مسئله حاد جمعیتی نیست. بلکه پدیده تک فرزندی مانند هر مسئله اجتماعی دیگر معلول بعضی از شرایط و علت بسیاری از شرایط دیگر است. هرچند که این پدیده ممکن است ناشی از شرایط اجتناب¬ناپذیر مراحل رشد و توسعه کشور باشد اما متخصصان و سیاست‌گذاران جمعیتی، اقتصادی و حتی امنیتی بر این باورند که دامنه عوارض این پدیده بسیار وسیع می‌باشد. لذا آن‌ها معتقدند که جنبه‌های مختلف تک فرزندی -باید دقیقاً مورد شناسایی و بر اساس آن به برنامه‌ریزی‌های دقیق اقدام کرد. نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین منابع شناخت پدیده تک فرزندی است. در همین راستا این طرح پژوهشی یکی از اولین مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تک فرزندی است که سعی کرده‌ تا با استفاده از منابع سرشماری پدیده تک فرزندی را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت