آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

روند تحولات جمعیت ایران، گذشته، حال و آینده

  • نویسنده / نویسندگان: رسول صادقی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: طه نوراللهی- علیرضا زاهدیان- حبیب‌ا... زنجانی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : دی ۱۳۹۱

هدف از مطالعه حاضر، واکاوی روندهای گذشته، حال و آینده جمعیت و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد شده اخیر و آینده جمعیتی ایران می‌باشد. در این راستا، گزارش پیش‌رو به بررسی پویایی‌شناسی جمعیت ایران و همچنین پیش‌بینی تحولات آن تا سال ۱۴۳۰ می‌پردازد. همچنین تحلیلی از چالش‌ها و فرصت‌های جمعیتی ایران ارائه خواهد کرد. در نهایت، در حد توان پروژه یکسری نکات و پیشنهادات لازم برای سیاست‌گذاری و مدیریت جمعیتی کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فایل های پیوستی
طراحی سایت