آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده‌ی آن تا سال ۱۴۳۰

  • نویسنده / نویسندگان: الهام فتحی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: مجتبی نصیری پور- سمانه قادری- زهرا نظامیوند
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • واژه های کلیدی: پیشبینی جمعیت
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

در چند سال اخیر، همگام با تغییرات بوجود آمده در ساختار و ترکیب و کمیت جمعیت ایران، مباحث مختلفی در مورد تعداد و ساختار جمعیت کشور و آینده‌ی آن مطرح شده و توجه دولت‌مردان، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز اذهان عمومی را به سوی جمعیت و ویژگی‌های آن جلب نموده است. در این بررسی، سعی بر این است تا با تکیه بر اطلاعات گذشته‌نگر و بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت و نیز به کمک روش‌ها و مدل‌های مناسب و استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ شمسی پیش‌بینی شود. این مطالعه، پیش‌بینی جمعیت ایران را با چهار فرض و سه دیدگاه، شامل ادامه‌ی کاهش رشد جمعیت، سیاست تثبیت رشد جمعیت کنونی، و نیز اجرای سیاست تشویق موالید ارائه می‌کند. شایان ذکر است که برای پیش‌بینی جمعیت از روش ترکیبی (مؤلفه‌ای‑نسلی) و نرم‌افزار SPECTRUM4 استفاده شده است. اجرای این طرح در فروردین ۱۳۹۲ آغاز شد و در اسفند ۱۳۹۲ به پایان رسید. مجری این طرح پژوهشی، خانم الهام فتحی بوده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت