آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی خانوارهای زن سرپرست

  • نویسنده / نویسندگان: محمود قاضی‌طباطبایی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: فاطمه ترابی- نادر مهری- مهدیه رجبی رستمی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خانوارهای زن‌سرپرست
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۹۲

از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی گسترده‌ای که ایران در سال‌های گذشته تجربه نموده، تغییر در فراوانی خانوارهای زن سرپرست بوده است و همین مساله زنان سرپرست خانوار را در کانون توجهات قرار داده است. این تغییر را می‌توان با زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمند و نیز گسترش سرپرستی خانوار در میان زنان هرگز ازدواج نکرده و طلاق گرفته مرتبط دانست. هدف اصلی این طرح مطالعه ویژگی‌های اجتماعی و جمعیت‌شناختی خانوارهای زن سرپرست در مقایسه با خانوارهای مرد سرپرست است. نکته قابل تامل در مورد مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تمرکز و تاکید بر ویژگی‌های زنان سرپرست خانوار است، به طوری که بررسی خانوارهای زن سرپرست به نوعی مغفول مانده است. این طرح با محور قرار دادن خانوارهای زن سرپرست به عنوان مجموعه‌ای متمایز از سایر خانوارها به بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها در ابعاد اجتماعی و جمعیت‌شناختی پرداخته و این گونه خانوارها را به عنوان پدیده‌ای در حال ظهور با نیازها و چالش‌های مختلف مطرح می‌کند.

فایل های پیوستی
طراحی سایت