آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مدل‌سازی و پیش‌بینی مرگ و میر در ایران: ۱۳۵۷- ۱۴۲۵

  • نویسنده / نویسندگان: حسن عینی‌زیناب
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1393
  • همکاران: علی ساجدی- زهرا رضائی قهرودی- طه نورالهی- علیرضا زاهدیان- اردشیر خسروی- فریده شمس‌قهفرخی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: مرگ و میر
  • زمان اجرا : بهمن ۱۳۹۱

میزان‌های مرگ و میر و الگوی سنی آن یکی از شاخص‌های توسعه است و جوامع مختلف با اجرای برنامه‌های مختلف بهداشتی و توسعه سعی می‌کنند با کاهش مرگ و میر به سطوح بالای رشد و تعالی برسند. بنابراین مطالعه مرگ و میر و عوامل موثر بر آن، نقش مهمی در شناخت الگوهای مرگ و میر و نحوه‌ی دخالت در این امر جهت کاهش آن در اختیار پژوهشگران، برنامه‌ریزان، و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. مدل‌سازی و شناخت نحوه تغییرات گذشته مرگ و میر همچنین به امر پیش‌بینی مرگ و میر در آینده کمک می‌نماید. پیش‌بینی میزان‌های مرگ و میر تأثیرات احتمالی برنامه‌های توسعه و توفیق آن‌ها در زمینه‌ی مرگ و میر را نشان می‌دهند. مطالعه‌ی حاضر در نظر دارد ابتدا تغییرات مرگ و میر در ایران را در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ به تفکیک استانی مدل‌سازی نموده و با شناخت الگوی تغییرات، در مرحله بعدی، به پیش‌بینی میزان‌های مرگ و میر تا افق ۱۴۲۵ بپردازد. با داشتن میزان‌های مرکزی مرگ و میر به تفکیک گروه‌های سنی، جداول عمر سالانه برای دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۲۵ ساخته و تعداد متوفیان نیز برای سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت