آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیل آمار جریان نیروی کار

  • نویسنده / نویسندگان: زهره فلاح‌ محسن‌خانی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1393
  • همکاران: مریم جوادی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نیروی کار
  • زمان اجرا : دی ۱۳۹۲

امروزه اغلب کشورها شاخص‌های عمده‌ی بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می‌کنند اما واضح است که جابه‌جایی‌های بازار کار که در داخل این مقاطع زمانی رخ می‌دهد در شاخص‌ها بیان نمی‌شود. از زمانی که استفاده از الگوی چرخشی در نمونه‌گیری نیروی کار کشورها در دستور کار قرار گرفت، این امکان نیز فراهم شد.به عبارتی دیگر از مهمترین مزیت‌های استفاده از نمونه‌گیری چرخشی در آمارگیری نیروی کار دسترسی به آمارهای جریان نیروی کار و امکان تحلیل‌های جدید است. آمارهای جریان، همه‌ی آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد بین دو دوره را ارائه می‌نماید. بر اساس این آمارها، احتمال‌های انتقال، خالص تغییر اشتغال، شغل‌های ایجاد شده و شغل‌های از بین رفته قابل محاسبه است. از آن‌جا که در نتایج آمارگیری نیروی کار ایران تنها آمارهای مقطع به‌صورت فصلی و سالانه ارائه می‌شود، پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۸۹ با هدف ارائه‌ی آمارهای جریان، طرح پژوهشی «آمارهای جریان حاصل از آمارگیری نیروی کار» را اجرا نمود. در گزارش آن طرح، با توجه به ویژگی‌های آمارگیری نیروی کار ایران، روشی مناسب برای محاسبه‌ی آمارهای جریان ارائه و با استفاده از آن، آمارهای جریان سال‌های ۱۳۸۴ تا اولین فصل ۱۳۸۹ محاسبه‌ شد. پس از آن پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف افزایش کیفیت آمارها و با در نظر گرفتن نیاز کاربران به آمارهای جریان بهنگام و تحلیلی از آن‌ها، طرح پژوهشی «تحلیل آمار جریان نیروی کار» را در دستور کار خود قرار داد. در این طرح پژوهشی ضمن محاسبه‌ی آمارهای جریان تا سال ۱۳۹۱، تحلیل‌های متنوعی بر اساس این آمارها انجام و امکان بحث و بررسی پیرامون مسائل نیروی کار فراهم شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت